Публикация

Нови компютри за спешните центрове в Силистра, Разград, Русе и Смолян

Нови компютри за спешните центрове в Силистра, Разград, Русе и Смолян

Заместник-министърът на здравеопазването инж. Слави Пачалов предаде на филиалите към центровете за спешна медицинска помощ в Силистра, Разград, Русе и Смолян 20 нови компютъра.


„По график предаваме още 20 от общо 170-те компютърни конфигурации, които осигуряваме за всеки от филиалите на 27-те центъра за спешна медицинска помощ у нас по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС).

 

С днешната доставка изцяло обезпечаваме 130 от филиалите с нова техника

 

Остават още 40 структури, които ще получат компютри до края на април 2021 г.“, заяви заместник-министърът, който посети Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, за да се запознае на място с текущото изпълнение на договора за осигуряването на техниката.


Той коментира, че в рамките на проекта

 

трябва да бъдат обучени 6 892 служители от системата на спешната помощ

 

включително лекари, професионалисти по здравни грижи и шофьори на линейки от спешните центрове и филиалите към тях, както и работещите в спешните приемни отделения на държавните болници. Успешно преминали практическите и теоретични курсове вече са 1 402-ма души.


Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., е със срок на изпълнение до 30 септември 2021 г. и с общ бюджет от 7 млн. лв. Основната му цел е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.

 

Коментари