Публикация

Инструкции по отпускане на лекарствени продукти и изпълнение на е-рецепта

Инструкции по отпускане на лекарствени продукти и изпълнение на е-рецепта

Уважаеми, колеги!


На 09.02.2021 г. са обнародвани

 

Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти

 

по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.


Държавен вестник брой 11/09.02.2021 г. - стр. 91.


Приложен е и текст на Инструкция по отпускане на лекарствени продукти и изпълнение на електронно предписание (виж прикачения файл).

Прикачени файлове

Инструкция ЕП 08.02.2021.pdf

Коментари