Публикация

НЗОК прие правилата, по които ще се извършват плащанията на работещите на първа линия

НЗОК прие правилата, по които ще се извършват плащанията на работещите на първа линия

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие правилата, по които ще се извършват плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове.

 

Това съобщиха от осигурителния фонд.


Размерът на тези плащания остава непроменен и е в размер на 1 000 лв. нето. Целта е да се продължат мерките, насочени към запазване мотивацията на персонала, посрещащ предизвикателствата в борбата с пандемията.

 

По 1000 лв. ще получават и работещите в лаборатории в болничната и извънболничната помощ

 

които пряко извършват дейности по PCR диагностика на COVID-19.


Механизмът, по който лечебните заведения ще получават финансирането за допълнително възнаграждение на персонала, зает с диагностиката, лечението и наблюдението на пациенти с COVID-19, не се променя спрямо правилата, действали до края на 2020 г. Средствата ще се изплащат за дейността, считано от 01.01.2021 г., ежемесечно въз основа на информацията, подавана от самите болници.

 

В приетите правила се регламентира и заплащането

 

по 10 лв. за поставена имунизация срещу пандемичния вирус

 

Месечният размер на средствата, който ще получи всяко едно лечебно заведение, ще се определя от броя извършени ваксинации, регистрирани в Националната здравно-информационна система.

 

Продължава прилагането и на всички досегашни финансови инструменти, насочени към запазване стабилността на здравната система и подкрепа на работещите в нея:

  • гарантиране на 85% от приходите на лечебните заведения от НЗОК, спрямо установен базисен размер;
  • изплащане по 1000 лв. на всеки общопрактикуващ лекар;
  • изплащане на средства за работата на диагностично-консултативните и медицинските центрове, свързана с осигуряването на диагностика на пациенти със съмнение за COVID-19.
  • изплащане на средства по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК, с които се гарантира финансирането на допълнителни възнаграждения за наетия персонал в размер на 600, 360 или 120 лв.

НЗОК е създала необходимата организация, която да позволи

 

своевременно обработване на отчетните документи на лечебните заведения

 

и изплащане на всички дължими средства не по-късно от 24.02.2021 г.

 

Коментари

аз съм ОПЛ и имам нает м.фелдшер на 4 часа,който работи и към спешна помощ какви средства ще получи за ковид и от къде