Публикация

Seroprevalence of Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia spp. and Borrelia burgdorferi Infections in Horses: First Report from Northern Bulgaria - Short Communication

Seroprevalence of Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia spp. and Borrelia burgdorferi Infections in Horses: First Report from Northern Bulgaria - Short Communication

Seroprevalence of Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia spp. and Borrelia burgdorferi Infections in Horses: First Report from Northern Bulgaria - Short Communication

 

Tsachev I, Baymakova M, Pantchev N. Seroprevalence of Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia spp. and Borrelia burgdorferi infections in horses: First report from Northern Bulgaria - Short communication. Acta Vet Hung 2019; 67(2): 197-203.

 

DOI: 10.1556/004.2019.021

 

PMID: 31238733

 

CiteScore (2019): 1.600

 

Impact Factor (2019): 0.991

 

Indexing: PubMed, Scopus, Web of Science

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

15 февруари 2021

Прикачени файлове

Acta Vet Hung, 2019, 67(2), 197-20...

Коментари