Публикация

НОВ МОДЕРЕН МЕТОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА ДИАБЕТ ТИП 2 ЕДИНСТВЕНО В МБАЛ ВИТА

НОВ МОДЕРЕН МЕТОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА ДИАБЕТ ТИП 2 ЕДИНСТВЕНО В МБАЛ ВИТА

 

В момента захарният диабет тип 2 е едно от най-разпространените заболявания в света. Среща се при 6.4% сред населението на възраст от 20 до 79 години, като има заплашителна тенденция увеличението му да достигне до 7.7% към 2030 година в глобален мащаб. Проучване на Българското Дружество по Ендокринология през 2012 обобщава за територията на България също притеснително нарастване на разпространението на болестта, като честотата на диабета е 9.6%, а на предиабета - 3.7% от населението.


Тази зловеща статистика предизвика учените да потърсят нови, алтернативни методи за лечение на захарния диабет и на тежките му усложнения и последици. Метаболитната хирургия, която в последните десетилетия дава добри резултати, както при хора с напреднало затлъстяване и диабет, така и при пациенти с предиабет и диабет, неоснован на затлъстяване, се оказа много добър вариант в тази борба. Един от тези нови и надеждни методи е Лапароскопската Йеюноилеална Латеролатерална анастомоза /LILA/, която от няколко месеца вече се извършва в МБАЛ ВИТА за пръв път в България.


Тя е нова, обещаваща лапароскопска процедура, която дава възможност за значително подобрение на състоянието при хора със захарен диабет тип 2. LILA е подходяща при пациенти със или без затлъстяване, защото не предизвиква проблеми в усвояването на храната и не води до недостатъчност на хранителни вещества. След операцията се наблюдава бързо подобрение в лабораторните показатели на пациентите - кръвна захар, гликиран хемоглобин, C-пептид и други. Забелязва се и нормализиране на повишения им Индекс на Телесната Маса, който определя всъщност степента на затлъстяване.


Какво представлява процедурата?
Важно е да се отбележи, че за извършване на операцията LILA са особено подходящи пациенти с диабет тип 2 и с Индекс на Телесната Маса от 24 до 38, тоест не особено затлъстели хора, които имат С - пептид в границите на нормата и давност на заболяването не повече от 10 години.


Разликата и предимството на LILA, сравнено с другите бариатрични подходи, е че при този метод няма изключване или премахване на части от гастроинтестиналния тракт. Хубавото е, че оперативният период е по-кратък, като по този начин се подобрява секреторната функция на панкреаса и се създава чувство за ситост. Чрез процедурата се засилва чревната подвижност и се подобрява секрецията на нормалните, физиологични антидиабетни хормони в човешкото тяло.


Операцията се извършва по лапароскопски метод под пълна упойка. Работните инструменти се въвеждат през четири няколкомилиметрови разреза на коремната стена. Операцията трае между 40 и 60 минути, като времето на болничният престой във Болница ВИТА е 3-4 дни.


Как протича следоперационният период?
На първия ден след операцията пациентите започват течна диета, която продължава една седмица. После поетапно се преминава на полутечна диета, с времетраене също около седмица, като след това бавно започва да се включва твърда храна на малки порции.


Задължителните прегледи след операцията са на 1, 3, 6, 9 и 12-ти постоперативен месец, когато специалистите от ВИТА проследяват състоянието на пациента и го консултират.
Какви са резултатите след извършването на LILA?


След операцията се наблюдава значителен спад в лабораторните показатели на диабета още през първия месец.


Близо 75% от подложените на LILA пациенти стават инсулинонезависими и могат да спрат приема на инсулин, както и на медикаментите за диабет, приемани през устата, успявайки да запазят нормални, оптимални нива на глюкоза и гликиран хемоглобин.
При останалата част от пациентите се наблюдава намаляване на нуждата от антидиабетни медикаменти.


Крайният резултат при 75% от диабетиците е ремисия на диабета, а при останалата част от пациентите има значително подобрение и намаляване на необходимостта от антидиабетни медикаменти през следващите 12 месеца.


При всички оперирани има намаляване на теглото с 5% до 18% от теглото преди операцията, със съществено подобрение и в нивата на холестерола, т.е. на липидния профил.


При диабетици с индекс на телесната маса в границите на нормалното, т.е. без затлъстяване, в периода след хранене, се подобрява ранната секреция на инсулин, което води до подобрение на захарния диабет тип 2 при тях, без да води до намаляване на техния индекс на телесна маса.


Какви са нежеланите ефекти, рисковете и усложненията след LILA?
Рядко се срещат случаи, когато при пациентите може да се наблюдават диарични изхождания през първите дни след операцията. Рисковете и усложненията при ЛИЛА са минимални, което прави тази лапароскопска техника една безопасна процедура и една от най-ефективните и безопасни процедури в бариатричната хирургия за лечение на захарен диабет тип 2.


Кой може да определи дали този метод е удачен за конкретния пациент?
Това може да прецени единствено и само хирургът, който ще извърши прегледа, ще назначи необходимите изследвания и консултации с ендокринолозите на ВИТА и чак след това, заедно с пациента, ще вземе решение за начина на лечение, който е най-ефективен за случая. За тази цел може да се свържете с хирурзите от Центъра за Метаболитна и бариатрична хирургия чрез телефоните на Регистратура или Online през платформата superdoc.bg.

Коментари