Публикация

МЗ ще договаря цените на лекарствата по нов ред

МЗ ще договаря цените на лекарствата по нов ред

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане от днес до 18 март 2021 г.

 

Според него всяка година в срок до 15 септември МЗ ще провежда договаряне с притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти, за които заплаща ведомството. От мотивите за изменение на документа става ясно още, че на интернет страницата на министерството ще бъде публикувана покана до притежателите на разрешения да представят своите предложения. Те ще се разглеждат от комисия, определена от министъра на здравеопазването. Самите преговори ще се провеждат по график.

 

За пациентите лекарствата остават безплатни

 

От МЗ подчертават, че за пациентите промяна няма да има, тъй като тези лекарствени продукти се заплащат напълно с публични средства. На практика за болните цените са без значение, както и за лечебните заведения, които са крайни получатели по реда на тази наредба. Няма да има промяна в осъществяваната медицинска дейност по лечение на заболяванията, за които се заплащат тези лекарствени продукти.

 

Измененията на Наредба № 34 се правят заради промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани от бюджета на Министерството на здравеопазването след приемането на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Според новите правила за лекарства за СПИН, за инфекциозни заболявания, за заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, чиято стойност се плаща от бюджета на МЗ и се изчислява чрез групиране, в което не участват продукти на други притежателите на разрешения за употреба, всяка година се сключват рамкови споразумения. С тях се определя максималната стойност, до която съответният лекарствен продукт може да се доставя на Министерството на здравеопазването по реда на Закона за обществените поръчки.

 

Новата процедура ще оптимизира разходите за лекарства

 

Изключение от новото правило са генеричните лекарствени продукти, ваксините за задължителни имунизации и реимунизации, ваксините по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфичните серуми, имуноглобулините и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести. Процедурата по сключване на рамкови споразумения има за цел оптимизиране на разходите на МЗ за лекарствените продукти, които се заплащат от бюджета, е посочено в мотивите към наредбата.

 

В тях се казва още, че лекарствените продукти, които са единствени в международно непатентно наименование и които не са генерични, са с висока стойност. Цената им не е формирана в конкурентни условия, както при лекарствените продукти, които не са сами в група. Чрез провеждането на предвидената законова процедура по определяне на максимална стойност се цели средствата за закупуването на такива медикаменти да се намалят, без това да доведе до негативно влияние върху достъпа на пациентите до тях. От МЗ уверяват, че новите правила няма да възпрепятстват навременното лечение на пациентите с необходимите лекарства.

 

С приемането на проекта се очаква да се окаже по-благоприятно въздействие върху държавния бюджет, се посочва още в мотивите.

 

 

Вижте повече в прикачените файлове.

Прикачени файлове

naredba_34_motivi.pdf
naredba_34_03022021.pdf

Коментари