Публикация

МЗ изпрати препоръки за прилагането на COVID ваксините сред рисковите групи

МЗ изпрати препоръки за прилагането на COVID ваксините сред рисковите групи

Министерството на здравеопазването изпрати препоръки до Българския лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари за прилагането на ваксините срещу COVID-19 сред рисковите групи от населението.


Те са изготвени от експертните съвети към здравния министър

 

Ведомството се ангажира да уведомява съсловните организации при всяка актуализация в кратките характеристики на ваксините.


От министерството припомнят, че информация за ваксините се публикува и в Единния информационен портал, достъпен на https://coronavirus.bg/bg/vaccinations

 

Със становищата на експертите можете да се запознаете тук:


Официално писмо от проф. д-р Костадин Ангелов до БЛС и НСОПЛБ относно изготвени от Експертните съвети към министъра на здравеопазването препоръки за ваксиниране срещу COVID-19


Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ относно ваксиниране срещу COVID-19


Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Кожни и венерически болести“ относно ваксиниране срещу COVID-19


Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Гастроентерология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с гастроентерологични и чернодробни заболявания


Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ относно ваксиниране срещу COVID-19


Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с коагулационни нарушения и анемии


Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти, подложени на трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ХСКТ)*


Препоръки за прилагане на ваксинопрофилактика срещу Covid-19 при пациенти с малигнени лимфопролиферативни заболявания


Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с мултиплен миелом и болести на плазматичната редица


Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Клинична алергология“ относно ваксиниране срещу COVID-19


Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Клинична имунология“ относно ваксиниране срещу COVID-19


Препоръки на Експертният съвет по клиничната специалност „Нефрология” относно ваксиниране срещу COVID-19 при бъбречно-трансплантирани пациенти


Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ относно ваксиниране срещу COVID-19


Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Ревматология“ относно ваксиниране срещу COVID-19


Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Трансфузионна хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19


Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Трансплантология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при трансплантирани пациенти


Препоръки на Експертният съвет по медицинска специалност „Кардиология“ към МЗ за наличието на показания и противопоказания за ваксиниране с ваксина срещу SARS-CoV-2 на пациенти с придружаващи сърдечно съдови заболявания

 

 

Коментари

Най-често задаваният въпрос в последно време към мен от пациенти е дали могат да се ваксинират, ако приемат антикоагулани. МОгат, но има определени правила, които да се спазват:    1. Тези на Синтром да не са с INR, надхвърлящ терапевтичния прозорец, като най-добре е да са към долна граница(т.е. около 2,0). Трябва да се използва тънка игла (номера 23 или 25). След апикацията на ваксината, мястото да се притиска добре минимум 2 минути, но ДА НЕ СЕ РАЗТРИВА.     2. Тези на ДОАК или нискомолекулни хепарини спазват същите правила, без да се следи INR.    3. Има малък риск от кървене и миминален от сформиране на хематом на мястото(все пак количеството, поставено мускулно е малко).

   Поздравления на експертните съвети за препоръките.

   Като общ хирург бих препоръчал на експертния съвет по хирургия:
1. Пациенти подлежащи на планови общохирургични операции, които са имунокомпроментирани или с автоимунни заболявания, да се консултират със съответните медицински специалисти (хематолози, нефролози, гастроентеролози, пулмолози, имунолози, ревматолози, алерголози и др.), които лекуват и контролират тези заболявания и следва да вземат решението за ваксинация в зависимост от стадия и развитието на заболяването по техния профил.
2. При пациенти подлежащи на спешни общохирургични операции в рамките на няколко часа/ пр. при кървене, перитонит с тежък сепсис, септичен шок/ които са имунокомпроментирани или с автоимунни заболявания ваксинацията се обмисля и преценява от гореспоменатите специалисти след излизане на пациента от критичната фаза на спешното му хирургично състояние.
3. Хирургични пациенти с придружаващи заболявания или състояния във фаза на тежко обостряне, се ваксинират или не, спрямо препоръките на съответната специалност – ендокринология, хематология, кардиология, гастроентерология, нефрология, ревматалагия, пулмология, акушерство и гинекология, клинична имунология и алергология.
4. Онкохирургично болните със спешни усложнения – перфорация, кървене, обструкция, налагащи спешно оперативно лечение, се ваксинират или не по преценка на консултант онколог, след излизане на пациента от критичната фаза на хирургичното заболяване.