Публикация

От какво се опасяват фармацевтите по време на COVID-19

От какво се опасяват фармацевтите по време на COVID-19

Опасения от недостиг на лекарства заради пандемията има сред не малка част от фармацевтите у нас. Това показва анкета на Българския фармацевтичен съюз (БФС), с помощта на „Индекс на болниците“, която е проведена в края на 2020 и началото на 2021 г. Анкетата е събрала 261 отговора, като почти всички аптеки, в които работят отговорилите, са с договор с НЗОК. Близо две трети от здравните заведения се намират в населено място с над 50 хил. жители, а останалите – в по-малки населени места.


Опасенията


43% от запитаните посочват, че заради коронавируса може да има липси на лекарства за остри респираторни заболявания, а 13% - при лекарства с рецепта за хронични заболявания. Други 29% споделят опасението, че недостиг всъщност е възможен при всички видове лекарства. 15% изключват вероятността да има подобни проблеми. Така, общо за 85% от запитаните може да се каже, че се опасяват от някаква форма на недостиг на лекарства с оглед на пиковете на пандемията от COVID-19 през есенно-зимния сезон.


Причините


Презапасяването от страна на пациентите е основната причина, която фармацевтите изтъкват – тя личи в повече от две трети от тревожните отговори. Логистиката и затрудненията при производството са другите две причини за повече от половината от отговорилите. (Респондентите са избирали повече от един отговор.)


Когато става дума конкретно за снабдяването, една трета от анкетираните посочват, че може да възникне проблем по отношение на всички лекарства, а 47% - с определени лекарства, като ваксини, например, а също антибиотици, нискомолекулярни хепарини, антикоагуланти, имуностимуланти, противовирусни, продукти, които са приоритетни за реекспорт и др. Само една пета от респондентите отбелязват, че не очакват затруднения с доставките на лекарства.


Работният процес


Фармацевтите се чувстват по-скоро подготвени за работата си по време на пандемията. Повечето от отговорилите – 60%, са на мнение, че разполагат с достатъчно кадри, за да обезпечат нормалната работа на аптеката с оглед на пиковете на пандемията.
Почти всички казват, че разполагат и с достатъчно предпазни средства за осигуряване на безопасен работен процес през пиковете на пандемията. 10% обаче смятат, че нямат достатъчно ръкавици, маски с адекватен предпазен ефект, дезинфектанти, предпазни облекла.


Въпреки че почти всички фармацевти имат защитни средства, по-голямата част от отговорилите – 57%, заявяват, че все още се притесняват да обслужват пациенти при обостряне на пандемията.


Последствията


83% от запитаните фармацевти смятат, че пандемията може да доведе до затруднение в обслужването на пациентите – 78% отбелязват, че основната причина за това може да е липса на лекарства, а 5% - че може да не работят достатъчно аптеки. Други 17% от отговорилите обаче са на мнение, че проблеми с обслужването на пациентите няма да има. Немалка част от фармацевтите – 66%, очакват и финансови затруднения при обостряне на пандемията. Според останалата една трета обаче такива няма да има.

 

Източник: Български фармацевтичен съюз

 

Коментари