Публикация

Предизикателствата пред фармацевтичната индустрия променят правилата

Предизикателствата пред фармацевтичната индустрия променят правилата

След като в първото издание на дискусионния формат изяснихме как се промени работата на лекарите на различни нива в здравната система заради пандемията, сега ви представяме обобщение на предизвикателствата, които на 11.02.2021 г. споделиха пред камерата на CredoWeb ръководители на фармацевтични компании у нас – уважавани и опитни професионалисти.

 

✅Д-р Кирил Николчев, управител на abbvie за България

Предизвикателствата пред abbvie:

 • Недостатъчен бюджет за лекарства. Компаниите връщат в НЗОК значителна част от получените средства. Ако през 2022 г. бюджетът за лекарства не нарасне поне с 320 млн. лв., има риск пациентите да останат без достъп до най-новите медикаменти;
 • Тромави и нелогични административни процедури, институционално неразбиране на нуждите на болните: затруднен достъп на пациентите до тяхната терапия;
 • Необходимост от спешно подобряване на дигиталните умения на екипа на компанията заради силно ограничените контакти на живо.

 

Сергей Носач, country manager на Gedeon Rihter в България

Предизвикателствата пред Gedeon Rihter:

 • Преструктуриране на стила на комуникация с контрагентите, подбор и предоставяне на подходящо съдържание;
 • Мотивиране на служителите за справянето с предизвикателствата в новата среда;
 • Дигитален product launch. Първи успехи в това отношение, постигнати през CredoWeb.

 

✅Асен Белчев, ръководител на Търговско представителство Egis в България

Предизвикателствата пред Egis:

 • Запазване здравето на служителите, специално на медицинските представители – работещи на „първа линия“ в компанията;
 • Отличаване от останалите компании на пазара - ангажиране на вниманието на лекарите с нови канали на информация, адекватно съдържание с дигитален достъп;
 • Разбиране, въвеждане и развиване на хибридния модел на комуникация, който ще остане трайно и след пандемията.

✅Сава Огнянов, coutry manager на Polpharma в България

Предизвикателствата пред Polpharma:

 • Дигитални активности към лекарите с особено внимание към дозирането и качеството на съдържанието;
 • Дефииране на актуалния профил на медицинския представител, баланс между уменията за налагане на продукти и дигиталните умения;
 • Детайлно сегментиране на лекарите по отношение на техните професионални нужди, склонност към конкретен тип комуникация.

 

✅Д-р Христо Трунчев, генерален мениджър за България на Novartis

Предизвикателствата пред Novartis:

 •  Запазване на професионалния и социалния баланс в процеса на дигитализация;
 • Осъзнаване на новите възможности, които носи хибридният модел на работа;
 • Обществените очаквания за широк достъп до качествено съвременно лечение, без яснота как ще се поемат увеличаващите се разходи за това;
 • Липса на план у нас за ефективно електронно здравеопазване на всички равнища в системата.

✅Редовната рубрика на д-р Кунчо Трифонов – ръководител на Health PR – в ролята на „Фарма-провокатор“:

 • Хибридният модел се състои от два елемента: класически face to face маркетинг и дигитална комуникация;
 • Ролята на медицинския представител не изчезва, тя се променя и става ключова. Той трябва да трансформира своите предишни добри социални контакти с лекаря в добри дигитални контакти;
 • Прилагането на хибриден модел във фармацията означава: хибриден маркетинг, хбриден селс, хибридни медицински представители и хибридна база данни с лекари;
 • Хибридната база данни с лекари е ключ към прилагането на хибридния маркетинг. Тази база съдържа три категории медици:  недигитални; частично дигитално активни, които отварят имейли и се включват в уебинари и лекари, за които дигиталното общуване е органично;
 • Бланкетното дигитално адресиране на цялата база лекари силно снижава ефективността;
 • Преди COVID-19 бланкетните имейли, особено корпоративните, се отварят в 15% от случаите - open rate. Днес този процент е между 3 и 5 на сто;
 • Шансът лекар да отвори мейл, който идва от името на познат за него медицински представител, е 80 %, докато бланкетните съобщения са с open rate най-много до 5 на сто.

Можете да задавате въпроси и да споделяте своя професионален опит ТУК!

Коментари