Публикация

Голям интерес към безплатните тестове за СПИН

Само за ден 120 ученици от Професионалната гимназия по електроника и химични технологии в Плевен са проверили своя ХИВ статус в кабинет на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.


Интересът към безплатното и анонимно тестване е голям, каза д-р Бонеслав Бонев от здравната инспекция, който поясни, че инициативата ще обхване до края на годината всички училища в областта.
Изследването е по желание и от него могат да се възползват само навършилите 18 години.

Подобна кампания ще бъде проведена и сред работещите в предприятия – предимно шивашки. Изследването при тях ще е съпроводено с анкета, която е своеобразен скрининг за туберкулоза. При необходимост хората ще бъдат насочвани към специалистите от Диспансера по пневмология и фтизиатрия в града.

За две седмици през Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН в Плевен са преминали общо 242 души.


Коментари