Публикация

„Паразитни болести в гастроентерологията“ анализира над 40 заболявания

„Паразитни болести в гастроентерологията“  анализира над 40 заболявания

„Паразитни болести в гастроентерологията“ от доц. д-р Виолина Боева-Бангьозова, д.м. (паразитолог), д-р Марин Мухтаров, д.м. (гастроентеролог), д-р Марлена Панайотова, д.м. (детски гастроентеролог) и Петя Драгомирова (биолог) е първото самостоятелно издание у нас, в което подробно се разглеждат паразитозите в гастроентерологията.

 

Особено внимание е отделено на най-разпространените паразитни болести при човека в България (аскаридоза, ентеробиоза, гиардиаза, ехинококоза, трихинелоза и др.), но задълбочено са представени и редица внасяни паразитози, които представляват епидемиологичен (местно разпространение) и клиничен (протичане с усложнения) риск у нас. Повишената опасност от последствията на вноса се обуславя от развитието на международния туризъм и търговските връзки, от изострянето на мигрантската криза, от търговията с храни за сурова консумация и от глобалните климатични промени.

 

В монографията обстойно се анализират особеностите на над 40 заболявания. Наред с историческите сведения авторите, доказани специалисти в тази област, предоставят изчерпателна съвременна информация за етиологията и биологичния цикъл на паразита, патогенезата, клиничната картина, диагностиката, лечението и диференциалната диагноза на паразитозите. Дават се сведения за епидемиологията с географското им разпространение, епидемиологичния надзор, контрола и профилактиката на тези заболявания. Книгата е снабдена с богат справочен апарат и подробна библиография.

 

Изданието е предназначено основно за специалистите и за специализантите по гастроентерология. Книгата е полезно помагало и за инфекционисти, общопрактикуващи лекари, интернисти, педиатри, паразитолози, хирурзи, специалисти по образна диагностика, стажант-лекари, студенти по медицина, професионалисти по здравни грижи и всички други, които желаят да задълбочат знанията си по тази проблематика.

 

Монографията е издадена под редакцията на доц. д-р Виолина Боева-Бангьозова, д.м. и д-р Марин Мухтаров, д.м. Рецензенти са паразитологът, експерт в Световната здравна организация и председател на Българската асоциация на медицинските паразитолози проф. д-р Росица Курдова-Минчева, д.м. и проф. д-р Йордан Генов, д.м. – гастроентеролог, завеждащ Трето отделение в Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и председател на Българската асоциация по ултразвук в медицината.

 

Рецензентите за книгата

 

Проф. д-р Росица Курдова-Минчева, д.м.

 

Всички нозологични единици са добре структурирани и предоставят съвременна информация за историята на заболяванията, етиологията, биологичния цикъл, епидемиологията, клиниката, диагностиката, лечението, профилактиката, епидемиологичния надзор и контрол на местните и внасяните у нас паразитни болести от тази група при хората, което отговаря на заглавието на книгата.

Поставен е акцент и на настоящата нормативна уредба, регулираща надзора и контрола на паразитозите у нас, което е много полезно за практикуващите медицински кадри.

 

Проф. д-р Йордан Генов, д.м.

 

“Паразитни болести в гастроентерологията” под редакцията на доц. д-р Виолина Боева-Бангьозова, д.м. и д-р Марин Мухтаров, д.м. е написана от компетентен авторски колектив от утвърдени специалисти. Изданието е издържано в класически академичен стил и представлява мащабен труд с елементи на енциклопедичност.

 

Изложението в отделните глави, касаещи протозоози, хелминтози и Larva migrans, е с увлекателна последователност. Историческите данни са интригуващи, описанието на паразитите – картинно, а клиничната част и лечението са представени с безкомпромисна изчерпателност.

Коментари