Публикация

Как действа хомеопатичното лекарство! Хомеопатия и квантова физика.

Как действа хомеопатичното лекарство! Хомеопатия и квантова физика.

През последните 200 години, действието на силно разредените хомеопатични лекарства е доказано чрез лечебния им ефект върху човешкия организъм. В тази работа се предлага хипотеза относно мистифициращия въпрос за това действие. Хипотезата предполага, че всяка патология, функционална или структурна, може да бъде открита при промяната на общата енергия на човешкото тяло. Такава енергия е съставена от силови полета според квантовата физика. По-точно, всяко нарушение на човешкия организъм влияе на въртенето върху електрони от различни елементи в човешкото тяло и тяхното нулиране може да се осъществи с агент, подобен на електромагнитната сила, създала проблема. Това твърдение е доказано от правилното хомеопатично лечение, както може да се види при много публикувани случаи. Хипотезата се основава на два подхода, идеята за спина на електроните и жизнената сила, както и техния научна приложимост.

Добре известно е, че електроните обикалят ядрото, но също така, те се въртят около оста си в съответствие с техният ъглов момент. Свързаните електронни завъртания са стабилни, но могат да бъдат променени под електромагнитни въздействия. Логичното заключение е, че ако скоростта на въртене се промени, трябва да има промяна в свойствата или поведението на съответния атом в човешкото тяло.

Въпросът е комбинация от елементи; най-малката частица на елементите с отличителни химични свойства е атома. Живите организми са изградени само от няколко често срещани елементи: въглерод (С), водород (Н), азот (N) и кислород (O) и по-рядко срещани елементи: натрий (Na), магнезий (Mg), фосфор (P), сяра (S), хлор (Cl), калий (K), калций (Ca) на известните елементи. За тях, някои метални йони, известни като “микроелементи”, като кобалт, мед, желязо, манган, молибден и цинк също са незаменим за живота на хората. Следващите нива в йерархията са молекулите и след това, като комбинация на молекули, или по-големите структури. Появата на тези комбинации зависи от информацията носена от атоми и молекули. Информацията е свързана към разположенията на електроните около ядрото и, по подразбиране, към видовете връзките, които са възможни. На другата част, молекулите притежават информация за възможните разположения на атомите, за да го образуват. По този начин най-отдалечените електрони определят как да взаимодействат атомите; атомите носят тази информация и влияят на молекулите и накрая, на характеристиките на клетката. Те влияят помежду си на субатомно ниво и всъщност образуват цялостно силово поле, което в хомеопатията се нарича жизнена сила или магнитна сила в други медицински области; Идеята за витализъм, продължаваща през годините в биологичното полета и отвъд. Жизнената сила съдържа цялата информация относно психическото, емоционалното и физическото ниво. Жизнената сила получава информация от външната и вътрешна среда и реагира на такива стимули.

При всеки внезапен стрес (умствен, емоционален или физически), на което е подложен организмът, има промяна в цялостната структура на енергийно поле на организма. Между различните електромагнитни промени поради патологии, които са възможни възникващи в рамките на субатомното ниво, като йонизирани атоми, промяна в броя на електроните, промяна в броя на неутрони, квантово нулиране, квантово заплитане, електронни екситони, най-вероятните и най-преките са промяната в спина на електроните в рамките на един или повече атоми върху различни елементи.

Спинът на електроните, стига да е организмът в добре балансирано състояние, остава стабилен и е трудно да се промени. Но завъртането се променя не само под електромагнитни влияния, но също и при силен стрес като негативни мисли и емоции или при остри и хронични патологии.

В случаите на болестен процес, където симптоми започват да се появяват, най-вероятно има промени в въртенето на импулса на електрона по часовниковата стрелка до обратно на часовниковата стрелка, което показва, че организмът започва да е небалансиран.

Докато тази негативна промяна на инерцията продължава, организмът остава в небалансирано състояние. Следователно, правилното лечение трябва да е такова, което ще може да върне въртенето до първоначалния импулс, когато организмът е бил в здраво състояние.

От друга страна, днес знаем със сигурност, че според квантовата физика, силовите полета също са градивни елементи на всички живи същества. Това, което те наричат в хомеопатията жизнена сила, може да бъде идентифицирано с полетата на силите, които в квантовата физика се считат за градивните елементи на всички съществуващи обекти в материалния свят.

Същото важи и за хомеопатичното лекарство. Неговите градивните блокове са специфичните силови полета на веществото, които използваме за въздействие върху организма в нивото на жизнената сила. След процеса на потенциране, чрез постоянни разреждания и сукусии, лекарството пристига в състояние на чиста енергия под формата на специфично силово поле, идиоморфна на веществото, което се разрежда и потенцира.

След като лекарството достигне това енергийно състояние, тогава може да влияе на субатомните частици, които свързват нашите материални структури с полето на силите.

Така че, при хомеопатичното лечение, лекарството действа на субатомно ниво върху така наречените силови полета на организма. Трябва да се разбере, че хомеопатичното лекарството може да повлияе на жизнената сила само чрез сила, която е от подобен характер. Ние всъщност създаваме такава сила в лаборатория чрез процеса на потенциране на лекарството.

Например, в хомеопатията, ако даден човек има внезапен емоционален стрес, като неочакван отказ или внезапно и болезнено любовно разстройство, цяла група от симптомите възникват незабавно, като екстремна сухота в устата, усещане за прималяване, сякаш всичко е загубено в живота, усещане за дълбока изолация със силно сърцебиене, чувство на объркване и така нататък.

Този вид група симптоми може да бъде противодействана от еднократна хомеопатична доза Natrum-muriaticum във висока потенция. Изглежда, че всички субатомни частици на елемента Na, които са разпръснати в цялото тяло, вътре различните органи, са незабавно засегнати от емоция или друг вид шок. Тогава, правилното лекарство, избрано от хомеопатичната Материя Медика, ще доведе до един вид незабавно нулиране на организма, и всички съответни симптоми изчезват.

Тогава очевидната логическа последователност, е да се мисли, че потенцираното лекарство, чрез специфичното си силово поле, е повлияло жизнената сила, поради нейното сходство- потенцираното лекарство се формира чрез доказване върху човешкия организъм, създавайки подобна симптоматика, което е основният закон на хомеопатията, изразен като Similia Similibus Curentur.

Именно тази прилика на ефекта “заплитане“ според квантовата физика, в субатомната структура на NaCl, че предписването на Natrum-muriaticum във висока потенция, незабавно ще възстанови организма до пълен баланс.

Независимо от това, каква част от субатомната структура би могла да се счита за най-лесно повлияна от силен негативен ефект чрез емоционално разстройство или вирус?

Хипотезата предполага, че спинът на електроните ще бъде първият, който ще е повлиян. В различни други ситуации на стрес, като тежко остро остро възпалително състояние, финансов шок или някакъв стрес от химически лекарства.

При тежки хронични патологии, най-вероятно, завъртането на електрони от няколко атома се влияят едновременно, създавайки дълбоко страдание в организма; след това състояние на тотален хаос и загуба на равновесие на дълбоко ниво се наблюдава развитие на структурна патология.

Това е интересно преживяване за хомеопатите, които чрез индивидуалното лекарство, постигат незабавен и напълно удовлетворяващ ефект след кратко първоначално терапевтично влошаване. Това състояние – незабавно нулиране на организма – показва добро здравословно състояние, според теорията за нивата на здраве.

Излишно е да казвам, че ако тази хипотеза се окаже вярна, цялата концепция за конвенционалната медицина, свързана с болестта и нейното излекуване ще трябва да се промени драстично.

Въпросът, разбира се, остава: как може тази промяната в спина на електроните да бъде открита и измерена в лаборатория?

Ако има такова потвърждение, а именно, че явлението, състоянието довежда до промяна в спина на електроните и само след като сме в състояние да се повлияем на субатомното ниво на жизнената сила с подобен електромагнитен агент /природата/, ще има революция в медицината, относно диагностиката и излекуването на болестта.

Тогава можем да кажем, че наистина сме се навлезли в Епохата на енергийна медицина, където се намира и хомеопатията.

 

George Vithoulkas1*, Camelia Berghian-Grosan2

University of the Aegean, Mytilene, Greece
National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca, Romania
* Corresponding Author: George Vithoulkas University of the Aegean, 81100 Mytilene, Greece E-mail: george@vithoulkas.com

Received: June 8th, 2020 – Accepted: August 17th, 2020

Коментари