Публикация

Видео: Можем ли да посетим лекар по време на пандемия от COVID-19?

Видео: Можем ли да посетим лекар по време на пандемия от COVID-19?

Мога ли да посетя лекар от доболничната помощ по време на пандемията?  - това е въпрос, който задават много от пациентите. Хората с диабет са изправени пред голяма несигурност в настоящата ситуация, затова е още по-важно пациентите да поддържат контакт със своя лекуващ лекар. 

Как да не прекратяват този важен контакт и при какви условия  - отговаря д-р Хелмут Брат.

Вижте видеото:

Коментари