Публикация

Публикувана е наредба за утвърждаване на стандарт по ревматология

Публикувана е наредба за утвърждаване на стандарт по ревматология

Здравното министерство публикува на сайта си Наредба № 2 от 28 януари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“.


Лечебните заведения трябва да приведат дейността си в съответствие с документа в срок до 6 месеца от влизането му в сила


Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 6 от 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“ (ДВ, бр. 93 от 2016 г.).'


Подробности четете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

Ревматология.pdf

Коментари