Публикация

Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по ортопедия и травматология

Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по ортопедия и травматология

Министерството на здравеопазването публикува Наредба № 1 от 28 януари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“.


Лечебните заведения следва да приведат дейността си в съответствие с документа в срок до 6 месеца от влизането му в сила


Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 2 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“ (ДВ, бр. 84 от 2017 г.).


Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Ортопедия.pdf

Коментари