Публикация

Забранява се износът на нискомолекулярни хепарини до края на април

Забранява се износът на нискомолекулярни хепарини до края на април

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов временно забранява износа на нискомолекулярни хепарини и лекарствени продукти от групата на миорелаксантите, които се прилагат при лечение на пациенти с COVID-19.


Целта е при повишено потребление на тези медикаменти държавата да разполага с достатъчни количества, така че нуждите на българските пациенти да бъдат обезпечени. Заповедта (виж по-долу) е издадена на основание чл. 217д от ЗЛПХМ и във връзка с постъпило писмо от Изпълнителната агенция по лекарствата предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в страната.


В заповедта е посочено, че

 

към настоящия момент са налице данни за потенциален недостиг на лекарствени продукти от групите:

 

  • с международно непатентно наименование Enoxaparin;
  • с международно непатентно наименование Nadroparin.

Анализ относно търсенето на посочените лекарствени продукти показва повишаване на потреблението им в сравнение с предходните месеци, като средно за INN Enoxaparin и Nadroparin то е с 404%.


Извършените от ИАЛ проверки показват, че

 

тези лекарствени продукти са предмет на паралелен износ от България за други страни

 

в количества, създаващи предпоставки за потенциален недостиг на медикаментите у нас. Въпреки че това е законно, при увеличено потребление износът на лекарствени продукти, използвани за лечение на български пациенти с COVID-19, нарушава баланса между доставените в страната медикаменти и повишените нужди от тях за задоволяване здравните потребности на населението.


В мотивите към разпоредбата на министъра се посочва, че неспазването или прекъсването на назначената на пациентите с COVID-19 терапия ще доведе до сериозен риск за живота и здравето им. Целта на мярката е да се гарантира непрекъснатост на прилаганата терапия с посочените лекарствени продукти.


Заповедта е в сила до 30.04.2021 г.


Подробности четете в прикачения файл.

 

 

Прикачени файлове

rd-01-150.pdf

Коментари