Публикация

Може ли хомеопатията да навреди?

Може ли хомеопатията да навреди?

Ние знаем от метода на приготвяне на хомеопатичното лекарство, че то претърпява разреждания и разтърсвания/сукусии/, вследствие на което, придобива определена енергия, която се отделя при попадането му в организма. Това отделяне и взаимодействие може да се случи, единствено и само, когато имаме две подобни и близки по състав материи. Повече за начина на действие на хомеопатичното лекарство, може да прочетете от: Как действа хомеопатията и хомеопатичното лекарство?

 

Какво би се случило с едно високо активирано/динамизирано/ лекарство, ако попадне в организъм, който няма сходство и подобие с тази енергия на лекарството?

 

Абсолютно нищо. Тя ще премине през него без да му окаже никакво въздействие. Ето защо скептиците казват, че могат да приемат едновременно, много хомеопатични лекарства, без да усетят никакъв ефект върху себе си. От тук може да си направим извода, че или са здрави и нямат нужда от лечение, или ако са болни, то вероятността да са приели правилното за тях хомеопатично лекарство с подобна енергия е нищожна, защото описаните лекарствата в книгите по Хомеопатия, наречени Материи Медики са над 2000.

 

Какво би се случило, ако енергията на хомеопатичното лекарство съвпадне по точност с енергията на организма?

 

Тогава бихме имали пълно и трайно излекуване на този организъм. Защо? Защото от закона в науката Хомеопатия знаем, че ”Подобното се лекува с подобно”. Всъщност, това е закон даден ни от Природата, без дори да се замисляме, че е валиден за всички живи същества. Когато се наруши даден природен закон, винаги има последствия. Ето как можем да си обясним и действието на химическите препарати и лекарства. Внесени в организма, потискайки дадени биохимични, ензимни и енергетични процеси в организма, те проявяват своите т.н. странични лекарствени ефекти. Знаем, че всеки химически препарат има ферман от странични ефекти описани на листовката им. Защо казваме потискане? Защото алопатичните лекарства се явяват чужди за организма/неподобни, без сходна енергия/. Следователно може да си зададем въпроса: Защо, тогава, когато нямат сходна енергия с тази на организма, въпреки това оказват някакво въздействие върху него, а не би трябвало, по същия начин, както хомеопатичното лекарство, което не е сходно и не оказва никакво въздействие? Отговорът е много прост. Хомеопатичното лекарство е многократно разредено, по правилата в Хомеопатията за тяхното приготвяне, вследствие на което, няма този субтоксичен ефект, както химическото лекарство. Затова, когато дадем дадена субстанция в субтоксични дози, тя ще въздейства на всяко живо същество, което и се случва при употребата на фармацевтичните лекарства. Докато хомеопатичната, разредената субстанция, ще въздейства на този, които е чувствителен към нея, съгласно закона за подобието. На този, който има същата кинетична и вибрационна честота, както тази предадена на хомеопатичното вещество чрез процеса на разтърсване и динамизация.

 

Какво би се случило, ако хомеопатичното лекарство е близко по енергия с енергията на организма, но не най-точната?

 

Именно тогава би се получило истинско влошаване на симптомите на пациента, без да имаме подобрение, защото подобието на лекарството не съответства напълно със симптомите на болния човек. Симптомите на пациента биха станали по-неясни и по-объркани, и правилното хомеопатично лекарство става по-трудно за откриване дори и от опитен хомеопат. Затова казваме, че когато на някой пациент се даде близко лекарство/лекарства или едновременно няколко такива, неговата подреденост и хармония се провалят и може да стане трудно излечим. Това влошаване от неправилно подбрани хомеопатични лекарства не трябва да се бърка с т.н. кратковременно хомеопатично влошаване, което се появява след правилното лекарство и ние го наблюдаваме в 90% от случаите. Което е потвърждение, че лекарството е точно изписано и след това ние ще очакваме пълно излекуване. Защо наблюдаваме това кратковременно хомеопатично влошаване? Това се случва, когато енергията в хомеопатичното лекарство е по-силна от подобната енергия на организма, а тя трябва да бъде винаги по-силна за да има истинско хомеопатично излекуване. Именно отделената, по-силна енергия ще има силата да излекува симптомите у болен човек, защото тя носи същият енергиен потенциал, без да му навреди.

 

От всичко казано до тук, може да си направим извода, че лекарствата направени по хомеопатичен начин, могат да нанесат вреди на организъм, който се намира в ниските нива на здраве според теорията за Нивата на здраве на проф. Витулкас, с която може да се запознаете от Нива на здраве според Проф.Витулкас

 

както и от книгата Нива на здраве, която вече се намира и на българския пазар, както и Онлайн курса Нива на здраве: Онлайн курс по Хомеопатия с превод на български език

Тези пациенти, от по-долните нива на здраве, с хронични заболявания, трябва да бъдат доста внимателни с безразборния избор на хомеопатични лекарства и да избягват да се самолекуват. При такива хора е редно да намерят класически хомеопат с дългогодишен опит, защото ще е нужно да се избере лекарство, а в последствие и друго, в определена последователност и продължителност, за да се постигне дълготрайно  и правилно излекуване.

 

Статията е написана от:

 

Д-р Д. Русев

лекар- хомеопат, педиатър

Коментари