Публикация

Нов уникален апарат за диагностика и профилактика

Нов уникален апарат за диагностика и профилактика

Отделението по клинична патология към „Комплексен онкологичен център“ – Пловдив разполага с най-новото поколение лабораторна апаратура - автоматизирана система за тъканна диагностика, съобщи управителят на КОЦ Пловдив – доц. д-р Плaмен Фотев д.н.

 

По-големият капацитет на апарата дава  възможност за извършване на различни по вид изследвания за по-кратък период от време и има редица предимства за пациентите. От една страна се повишава качеството на предлаганите услуги, а от друга - значително се намалява срокът за отчитане и интерпретиране на резултатите. Това позволява създаването на индивидуализиран подход в лечението на пациенти чрез изследване на редица прогностични и предикативни мерки, както и мониторинг на таргетни терапии при карцином на млечната жлеза, белодробния карцином, малигнения меланом и други онкологични заболявания.

 

С модерната апаратура се персонализира лечението на болните

 

„Благодарение на  модерната апаратура, хирурзите получават най-бързо и качествено оформена диагноза, а онколозите имат възможност за песонализиране на лечението на конкретния пациент.  Така пациентите, оперирани и лекувани в КОЦ – Пловдив, получават и ще получават качествена диагностика още в момента на тяхното изписване от болничното заведение.“ -  съобщи д-р Десислава Ташковa, началник на отделение по Клинична патология.

 

Отделението  по клинична патология към Комплексен онкологичен център  е основно звено в диагностичната дейност  в лечебното заведение и осигурява необходимата информация в подпомагането на ранна диагностика, профилактика и лечение на всички заболявания, лекувани в болницата.

Само тук се прави изследване на НЕR2 статуса при пациенти с карцином на гърдата

 

„Комплексен онкологичен център“ – Пловдив е и единственото лечебно заведение в Южна България, в което се провежда високоспециализирано изследване за окончателно определяне на НЕR2 статуса при пациенти с карцином на млечната жлеза с гранични стойности на рецептора.

 

Според доц. д-р Плaмен Фотев:  „Модерната апаратура, с която разполага здравното заведение, е третата в страната след Университетската специализирана болница за активно лечение по Онкология ( УСБАЛО) и Специализирана болница за лечение на онкохематологични заболявания, намиращи се в град София и нарежда КОЦ – Пловдив сред водещите онкологични центрове в страната.“

 

 

Коментари