Публикация

Рентгенови изследвания на COVID-позитивни пациенти в Клиниката по образна диагностика

Рентгенови изследвания на COVID-позитивни пациенти в Клиниката по образна диагностика

В отговор на повишения брой пациенти с COVID-19 инфекция и необходимостта от провеждане на рентгенови изследвания за тях, специалистите по Образна диагностика в Болница Токуда вече извършват тези изследвания в три отделни часови интервала - от 10:00 до 11:00 часа преди обяд и от 14:00 до 15:00 и от 17:30 до 18:30 часа в следобедните часове.


Създаденият алгоритъм позволява да се извършват образни изследвания на COVID пациенти и едновременно

 

безопасно обслужване на всички останали

 

По този начин се осигурява разделяне на потоците и ограничаване до минимум на рисковете за пациенти с онкологични, кардиологични, неврологични и други заболявания, които имат нужда от образни изследвания.


Ако пациент е със съмнение или доказан COVID-19 в тежко състояние, той се приема и третира като спешен в Ковид зоната на Спешно отделение, където се извършват рентгенови изследвания с мобилен апарат. В указаните три часови пояса коридорът, който води до кабинетите за рентгенови изследвания след влизане през централния вход на болницата, се затваря за работа само с пациенти с COVID-19. През останалото време сме осигурили безопасен коридор за всички останали пациенти, включително тези, които желаят да направят профилактични изследвания след боледуване от COVID-19.


Напомняме, че

 

входът за пациенти с COVID или със съмнение за инфекцията е отделен

 

и се намира вдясно от Централния вход на болницата. В т.нар. Ковид зона на Спешно отделение (Спешно отделение 2) се извършва регистрацията, прегледите и изследванията на тези пациенти, изолирано от останалите.
Организацията не допуска смесване на потоците и позволява безопасно извършване на образните изследвания и за останалите нуждаещи се пациенти с различни от COVID-19 състояния.


Моля, бъдете отговорни и спазвайте установения ред и движение в болницата, спрямо определения график!


Нека пазим взаимно както пациентите, рискови за заразяване и тежко протичане на инфекцията, така и семействата си и специалистите в лечебното заведение!

Коментари