Публикация

Здраве чрез ваксинопрофилактика

През 2009 г. 1 211 755 деца са били имунизирани, като само при 25 от тях са регистрирани негативни реакции, което е 0.002 на хиляда деца.


Това са пренебрежимо ниски данни, предвид това, че 24 000 деца са били хоспитализирани в резултат на епидемията от морбили, като 24 от тях са починали. 

Данните бяха представени от доц. Евгений Генев, председател на Българската педиатрична асоциация, по време на втората двудневна национална среща на участниците в „Инициативата за здраве и ваксинопрофилактика”, която се проведе в Пловдив.

„Сътрудничеството в общините, където има здравни медиатори, е отлично и много ползотворно за общата профилактика на малцинствените групи. В РИОКОЗ са разкрити безплатни кабинети за имунизации, които се посещават от представители на уязвимите групи. Ако сме постоянни в провеждането на профилактични ваксинации и изпълняваме националния имунизационен календар, ограничаваме възможността от възникване на епидемии и ваксинопредотвратими заболявания”, отбеляза д-р Тенчо Тенев, главен държавен здравен инспектор.

Професията „здравен медиатор” не е нова в Европа. Държавата осигурява делегирани бюджети за заплати на здравните медиатори, а кметовете на общини все повече се убеждават в ползата от сътрудничеството си тях. През 2009 г. със собствени средства общините са обучили и сертифицирали 19 здравни медиатори, а през 2010 г. – 22.

„Разкриването и поддържането на щатове за здравни медиатори на територията на повече общини с компактно ромско население се превръща във важна задача за местната власт. Това е и основа да се улесни работата на общопрактикуващите лекари в тези райони. Изграденият модел на партньорство в рамките на инициативата трябва да послужи като пример за съвместна работа и в други области”, каза Росица Иванова, държавен експерт в Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси към Министерския съвет.

Д-р Даниела Дариткова, заместник-председател на Комисията по здравеопазване, отбеляза, че превенцията на инфекциозните заболявания е приоритет в работата на комисията и на парламентарния консенсус за борба със социално значимите заболявания. Доказателство за това е фактът, че в условията на финансова криза имунизационният календар се е разширил с още две нови, съвременни ваксини, така че той да отговаря на европейските изисквания.

На територията на 55 общини работят 106 здравни медиатори и там, където ги има, проблемите с ваксинирането на етническите общности успешно се преодоляват. Здравните медиатори работят все по-ползотворно с общопрактикуващите лекари и РИОКОЗ за превенция на ваксинопредотвратими заболявания и този успешен модел трябва да се разширява, за да обхване цялата страна.

Илиана Малинова, заместник-директор на Агенция за социално подпомагане, подчерта необходимостта от имунизация на децата от домовете срещу HPV вируса.

„Държавата трябва да се погрижи за тези деца, лишени от родителски грижи, и да осигури средства за тяхната ваксинация, тъй като те са рискова група”, каза тя.

„Инициативата за здраве и ваксинопрофилактика” показва на практика, че само общите, системни и целенасочени действия на държавата, неправителствения и частния сектор могат да доведат до по-добра интеграция и повишаване на качеството на живот на етническите общности у нас”, заяви Георги Кръстев, заместник-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет.

Коментари