Публикация

БГФарма: Реимбурсацията на лекарствата трябва да се повиши

БГФарма: Реимбурсацията на лекарствата трябва да се повиши

Политиците трябва да въведат електронизация на здравеопазването и в частност на снабдяването с лекарства. Това каза пред CredoWeb председателят на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФарма) Николай Хаджидончев. Това ще доведе до по-добра отчетност  по-добра предвидимост на разходите.

 

„Второто, за което настояваме, е увеличаване на достъпа до медикаментозно лечение при широко разпространените социални заболявания. Това може да стане чрез повишаване на реимбурсацията“, каза той.

 

Хаджидончев отбеляза, че в момента една голяма част от медикаментите се заплащат от НЗОК на 25%. Ето защо от БГФарма смята, че този процент може да се увеличи,  като бъдещето правителство повиши инвестициите в здравеопазването.

 

По думите му регулирането и намаляването на разходите за здравеопазването не бива да става по административни механизми, а чрез стимулиране на широкогенерична конкуренция. Това ще доведе до оптимално ценово равнище на продуктите и спестяване на обществен ресурс.

 

Повече за това какво очаква фармацевтичната индустрия, лекарите и различни неправителствени организации от политиците

 

 вижте в предизборната дискусия „Пресечната точка между медици и политици“.

 

Очаквайте становищата на основните политически сили.

Коментари