Публикация

Фр. Уудс: Социалните услуги за хората с интелектуални затруднения трябва да се разделят от медицинските

В рамките на тригодишен проект на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения и холандската организация Де Пасарел бе разработен динамичен модел за планиране на социалните услуги.


Той бе представен на широка дискусия с участието на десетки представители на общински и държавни институции, на неправителствени организации и експерти .

Фокусът на форума бе как услугите да бъдат обвързани с доброто познаване на потребностите, като се акцентира върху качеството и  икономическата ефективност  при разпределянето на ограничените ресурси. Проектът „Достоен живот за хората с  интелектуални затруднения”  се финансира от холандското правителство по програмата МАТРА.

Необходим е друг подход  в концепцията  за отношението  между системата на социалните услуги, здравеопазването, образованието.  Това каза за Хелт медия  Фреди Уудс, директор на  Де Пасарел.  На принципно ниво нашето схващане е, че трябва да бъдат разделени, защото се ръководим от разбирането  , че всеки – независимо дали е с някакви физически или интелектуални затруднения -  е на първо място гражданин като всички останали.  И би трябвало всеки човек с увреждане да има свободен достъп до здравната, до образователната и т.н. публични системи.

Така връзката между социалните услуги и здравеопазването при хората с интелектуални затруднения би трябвало да е същата, както при всеки гражданин. Затова в този момент е по-важно да се разграничат, разделят системите на здравеопазване и  на социални услуги, отколкото да се заздравява връзката между тях.

Защото сега, особено ако погледнем какво става с децата до  3 години – от момента, в който  биват настанени в т.нар. медико-социални заведения, те се превръщат в пациенти.  Дори децата, които са родени нормални, за месеци или няколко години се превръщат в пациенти, защото влизат в системата на медицински грижи.

Затова сега е важно да се прекъсне връзката между доминиращата здравна система и социалните услуги за хората с интелектуални затруднения. Но да бъде в същото време направено така, че хората от системата на социалните услуги да могат да използват здравната система, с други думи – между двете сфери да се изгради правилната взаимовръзка.

Защото детето със синдром на Даун например не е болно  и не се нуждае от лечение, а от грижи, каза директорът на Де Пасарел Фреди Уудс, като подчерта, че процесът трябва да се осъществява последователно и търпеливо,стъпка по стъпка.
" }-->

Коментари