Публикация

МЗ започва закриването на домове за изоставени бебета

Първите 9 дома ще бъдат закрити още в следващите пет години


Министерството на здравеопазването започва процес на закриване на домовете за деца до три години (ДМСГД). Всички деца в тях трябва да бъдат върнати в биологичните им семейства или настанени в приемни през следващите 15 години, съобщи здравното ведомство.

Първите 9 дома ще бъдат закрити още в следващите пет години. Финансирането ще се осъществи по оперативните програми „Регионално развитие” и „Развитие на човешките ресурси”. Очаква се по тях да бъдат усвоени над 26 млн. лв. Процесът е част от цялостната „Визия за деинституционализация на децата в България”.

32 са домовете за деца до три години в страната. В тях са настанени 2334 деца, като едва 0,7% от тях са сирачета. Най-честите причини, поради които родителите изоставят децата си в домовете, са социално-икономически проблеми, липса на умения или капацитет за отглеждане, здравословни проблеми, насилие в семейството, нежелано или преждевременно раждане.

Анализите на МЗ обаче сочат, че при подходяща политика децата могат да се върнат в семейна среда или да се предотврати изоставянето им. Възможностите за всяко дете зависят от конкретните обстоятелства при него.

1260 от децата в 32-та дома нямат увреждания. Поне половината от тях имат шанс да се върнат в биологичните им семейства. Останалите могат да бъдат настанени в приемни семейства или осиновени. В момента в страната има над 475 приемни семейства, в които живеят повече от 417 деца. През миналата година 800 деца са били осиновени.

Останалите 1074 от децата в домовете са с увреждания и хронични заболявания. С оглед на значителния им брой здравното министерство започва проверки на диагнозите, които са им поставени. Целта е да се види дали те са верни и дали децата получават адекватни грижи и лечение.

Проверките започват от 1 ноември и ще продължат до края на месеца. След това ще се премине към изработването на индивидуални планове за възможностите за реинтеграция на всяко отделно дете.

Водещ принцип в процеса на извеждане на децата от институциите ще бъде интересът на детето. Затова първо ще се търси начин то да бъде върнато на биологичните му родители, да бъде настанено в семейна среда или в условия, които са близки до нея. За тази цел усилията на държавата ще се насочат в оказване на социална подкрепа на родителите, които трудно могат да се грижат за децата си.

Освен това ще се изградят семейно-консултативни центрове, където бременните жени и майки с деца да получават помощ. Специално за децата с комплексни увреждания, които са около 160 и трудно могат да намерят приемни семейства, ще се изградят малки групови домове. 

Предвижда се изграждането и на детски консултативно-лечебни кабинети, където ще се проследява развитието на децата. В тях ще са на разположение екип от педиатър, сестра, логопед, рехабилитатор, психолог, кинезитерапевт. Ще има и центрове за здравна подкрепа на бременните и майките в риск.

Целият проект за деинституционализация на домове за деца може да се открие на сайта на МЗ в рубриката „Проекти на нормативни актове”.

Коментари