Публикация

Публикувана е Наредба за утвърждаване на стандарт по Пластична хирургия

Публикувана е Наредба за утвърждаване на стандарт по Пластична хирургия

Министерствота на здравеопазването публикува на сайта си НАРЕДБА № 4 от 24 февруари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.

 

Лечебните заведения трябва да приведат дейността си в съответствие с документа в срок до 6 месеца от влизането му в сила

 

Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 6 от 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластичновъзстановителна и естетична хирургия“ (ДВ, бр. 72 от 2015 г.).

 


Подробности четете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

naredba4-standart-plastichna-hirur...

Коментари