Публикация

Нараства броят на колебаещите се дали да се ваксинират срещу COVID-19

Нараства броят на колебаещите се дали да се ваксинират срещу COVID-19

21% от пълнолетните българи заявяват категоричното си намерение да се ваксинират. Това показват данните от последното национално представително изследване на Екзакта Рисърч Груп, приключило на 22 февруари т.г. Най-много желаещи да се ваксинират има сред хората на възраст над 40 години, сред висшистите и сред жителите на столицата.

 

42% от българите не отказват да се ваксинират, но посочват, че изпитват колебания по различни причини:

 

  • 9% се колебаят главно заради здравословните си  проблеми –алергии, автоимунни заболявания и др. Това твърдят по-често жени и хора на възраст над 60 години.
  • 14% се колебаят, защото не знаят доколко ефективни са ваксините и колко дълго ще могат да ги предпазват.
  • 19% твърдят, че се нуждаят от повече информация за възможните странични действия на ваксините върху здравето на хората и затова се колебаят как да постъпят.

 

29,2% от пълнолетните българи завяват, че нямат намерение да се ваксинират. Тази позиция се споделя по-често от мъже, от хора на възраст между 18 и 40 години, от жители на малките градове и на селата у нас.

 

6% от интервюираните твърдят, че вече имат антитела и по тази причина не смятат за нужно да се ваксинират.

 

1.8% отговарят, че вече са се ваксинирали.

 

Ако сравним тези данни с данните на Екзакта от края на октомври 2020 година, когато ваксините все още се очакваха, то сега регистрираме спад в дела на категорично нежелаещите да си поставят ваксина – от 41% през октомври 2020 г. на 29% през февруари 2021 г.

 

В същото време, колебаещите се дали да си поставят ваксини, са нараснали с 14% – от 28% в края на октомври 2020 г. на 42% през февруари 2021 г. Ако това е трайна тенденция, то успешността на масовата ваксинация у нас във все по-голяма степен ще зависи от качествата на разяснителната кампания, коментират от агенцията.

Коментари