Публикация

До 31 март e регистрацията за XXV Конгрес на Българското Анатомично Дружество с международно участие в Медицински университет - Плевен

До 31 март e регистрацията за XXV Конгрес на Българското Анатомично Дружество с международно участие в Медицински университет - Плевен

В периода от 28 до 30 май 2021 г. Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) в Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) ще бъде организатор и домакин на XXV Конгрес на българското анатомично дружество с международно участие. Регистрацията за научния форум започна на 15 декември 2020 г. и ще продължи до 31 март 2021 г.

Традиционният научен форум се организира на всеки две години, като домакин на предстоящия конгрес е катедрата по „Анатомия, хистология, цитология и биология“ на МУ-Плевен. Гост-лектори на събитието ще бъдат изтъкнати учени от Великобритания, Япония, Нидерландия и Германия, които са утвърдени в своите области специалисти.

Участниците ще имат възможност да се изявят с орални презентации и електронни постери, както присъствено, така и чрез онлайн връзка. Направленията, в които могат да бъдат подавани резюмета за участие, са клинична и хирургична анатомия, анатомични вариации, невроанатомия, антропология и клетъчна биология. Резюметата трябва да бъдат съобразени с изискванията на научната комисия, публикувани на сайта на МУ-Плевен: http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/

Официалният език на конференцията е английски, припомнят организаторите.

 

Коментари