Публикация

Почина доц. Владимир Кадинов

Почина доц. Владимир Кадинов

На 03.04. на 67-годишна възраст ни напусна многоуважаваният преподавател, колега и приятел, обичаният лекар доц. д-р Владимир Найденов Кадинов.


Доц. Кадинов е роден на 15.03.1954 г. в Бургас. Завършва специалност „Медицина“ в Медицински университет – Варна през 1982 г. Придобива специалност „Вътрешни болести“ през 1988 г. и специалност „Кардиоревматология“ през 1991 г. През 2000 г. защитава дисертационен труд на тема: „Оптимизиране на дългосрочните грижи при болни с клапни протези”.


От 2006 г. е ръководител на Катедра „Клинични медицински науки”

 

Факултет „Дентална медицина” към Медицински университет – Варна.


Началник е на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, която е третата специализирана клиника в България след тези в София и Пловдив и приема болни от повече от една трета от територията на страната.


Доц. Кадинов има над 50 публикации и 70 участия в научни конгреси

 

Основните му научни разработки са в областта на кардиологията и ревматологията.


Член е на Дружеството на учените – Варна и Българско дружество по ревматология.
Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, преподавателя, лекаря, приятеля доц. д-р Владимир Кадинов.


Поклон пред светлата му памет!

Коментари

Ваня Петрова
5 апр 2021 21:27

Поклон! Светъл да е пътят му!