Публикация

Терапия на неалкохолна стеатозна болест на черния дроб

Терапия на неалкохолна стеатозна болест на черния дроб

Ефектът на есенциалните фосфолипиди при чернодробно увреждане
 

Dajani AI, Abu Hammour AM, Zakaria MA, Al Jaberi MR, Nounou MA, Semrin AI. Essential phospholipids as a supportive adjunct in the management of patients with NAFLD. Arab J Gastroenterol. 2015 Sep-Dec; 16(3-4):99-104. doi: 10.1016/j.ajg.2015.09.001. Epub 2015 Nov 14. PMID: 26589371.

 

Настоящото проучване е проспективно, рандомизирано, отворено проучване с 324 пациенти, които имат неалкохолна стеатозна болест на черния дроб (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) самостоятелно или в комбинация с диабет или смесена хиперлипидемия. Тези пациенти са получавали есенциални фосфолипиди за 24 седмици, след което времето е удължено до 48 седмици. Изследвана е чернодробната функция, оценена чрез промяна в нивата на чернодробните трансаминази, чернодробна цялост и чернодробната плътност.

 

  • Проучването показва забележително подобрение на клиничните показатели на стеатозата. Чернодробните трансаминази спадат през първите 6 месеца от лечението при 80,5% от пациентите с NAFLD, при 84% от пациентите с NAFLD и диабет тип 2 и 87,5% от пациентите с NAFLD и хиперлипидемия.
  • Подобрение на ултразвуковата находка се наблюдава при 14% от пациентите с NAFLD, 26% от пациентите с NAFLD и диабет тип 2 и 20% от пациентите с NAFLD и хиперлипидемия.
  • И накрая, има значително намаляване на клиничните симптоми след лечението. 61,9% от пациентите със самостоятелна NAFLD, 79,4% от пациентите с диабет тип 2 и 76,9% от пациентите с NAFLD и хиперлипидемия нямат симптоми след лечение.
  • Подобряването на чернодробната плътност се доказва от наблюдаваната регресия на фиброзата, оценено чрез еластография.

Есенциале Макс с Есенциални фосфолипиди е Номер 1 в света лекарствен продукт без рецепта за грижа за черния дроб и жлъчката.

 

*данни на Nicholas Hall’s global CHC database, DB6, 2019

Есенциале Макс е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и лица над 12 години, съдържа фосфолипиди от соеви зърна, съдържащи 76% (3-sn-фосфатидил)-холин – 600 mg. Преди да предпишете лекарствения продукт, моля, запознайте се с пълния текст на КХП. Дата на последно одобрена КХП: 17/06/2020

 

За повече информация: „Санофи България“ ЕООД, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 90, Офис сграда Капитал Форт, тяло А, етаж 10, България.  Тел: 02/ 970 53 00, факс: 02/ 970 53 33, е-mail: bg-medical-info@Sanofi.com  MAT-BG-2100022/02/2021 ИАЛ 8819/22.02.2021

Коментари

Анонимен
7 апр 2021 23:16

Много полезна публикация! Essentiale e единственото лекарство,което регенерира увредената чернодробна тъкан за разлика от останалите добавки!