Публикация

Първата конференция на помощник-фармацевтите ще се проведе по хибриден модел

 Първата конференция на помощник-фармацевтите ще се проведе по хибриден модел

"Планираме няколко акцента на събитието- научна част, за която сме поканили за лектори изявени имена в медицината и фармацията. Важен елемент ще бъде и участието на наши партньори като изложители на нови фармацевтични продукти, с които колегите ще бъдат запознати", сподели Лиляна Петрова- председател на Българската асоциация на помощник-фармацевтите.

 

 На 5 и 6  юни ще се състои дългоочакваната Първа конференция на помощник-фармацевтите в България. Какво сте планирали за събитието?

- Да, наистита се вълнуваме, защото поради пандемичната обстановка през 2020г. беше  отложеното тържеството за Първата годишнина на БАПФ. Тази година организираме хибриден вариант и се надяваме условията да позволят провеждането на планираната ни конференция на 5 и 6 юни в гр.София. Очакваме колегите от цялата страна да се регистрират за участие  в сайта на БАФП www.baap.bg  и да дойдат, за да отбележим заедно съсловното ни единство. Очакваме нашите гости  да уважат празника ни и да споделят с нас  втората годишнина на съсловната ни организация.

 

 Кои са акцентите в програмата и каква добавена стойност носи конференцията на помощник-фармацевти?

- Подготовката на конференцията е в пълен ход. Планираме няколко акцента на събитието- научна част, за която сме поканили за лектори изявени имена в медицината и фармацията. Важен елемент ще бъде и участието на наши партньори като изложители на нови фармацевтични продукти, с които колегите ще бъдат запознати. Ценим участието и на наши медийни партньори, които имат принос за популяризирането на дейността на съсловието и организацията ни. И естествено като на празник ще има и награди, и отличия за колеги, регионални колегии и партньори, с принос към съсловието.

 

 Датата съвпада с годишнината от създаване на съсловната ви организация. Какво успяхте да постигнете вече официално обединени?

-Датата на конференцията не е случайна- на 06.06.2019г., със заповед на министър на здравеопазването се учреди Българската асоциация на помощник-фармацевтите.

Сега, две години по-късно, макар и в сложна епедемична обстановка работим за съсловието. Още на първото свое заседание УС на БАПФ прие план-програма за своята дейност през мандата си от три години. Тази програма отразява конкретни действия по изпълнение на целите.

Националната представителност, която постигнахме чрез учредяване на съсловната ни организация, ни дава възможност да отстояваме професионалните права на гилдията  чрез наш представител във Висшия съвет по фармация, имаме представител в Експертния съвет по търговия на дребно към ИАЛ, имаме представители в Работната група към МЗ за определяне методиката по съставяне на Национална аптечна карта.

 

Участвахме активно в промяна на чл.227 от ЗЛПХМ, като отстоявахме убеждението, че Националната аптечна карта не би могла да изпълни своето предназначение, ако при нейното създаване и при създаване на предхождащите я областни аптечни карти, не е предвидено участие на представител на помощник-фармацевтите в съответните комисии.

 

Изработихме „Правила за добра фармацевтична практика на помощник-фармацевта“ , които получиха одобрение от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. И не па последно място трябва да се отбележи,че максимално използвахме всяка възможност за обучение- основно онлайн, за да могат колегите да изпълнят изискването към тях- за 90 кредита от СДО за периода 2019/ 2022г.

 

 Как се развиват регионалните колегии, каква е тяхната дейност по места?

-БАПФ функционира чрез 28 регионални колегии, както е при всички други съсловни организации в здравеопазването. За много от колегиите съсловната дейност беше новост, но с общи  усилия всички се справят. Периодите на карантина сериозно ни попречиха на регионалните срещи, които бяхме планирали. Но технологиите ни помагат до някаква степен да компенсираме затрудненията. Колегите са отговорни,ентусиазирани, спазват правилата по поддържане на електронните регионални регистри, издаване на удостоверения, поддържане на  необходимата документацията. Въпреки ограниченията и затрудненията зарази пандемията, сме на път да финализираме процеса по печат на членски карти.

 

Кои са основните предизвикателства пред помощник-фармацевтите у нас? Как се отрази пандемията върху работата ви?

-Пандемията засегна всички нас като ни постави в необичайна среда - в личен и в професионален план. Нашето съсловие не остана пощадено. Затруднения ни връхлетяха още в началото на 2020г. Всички станахме свидетели на напрежението, на което бяхме подложени на работните си места- снабдяване,часове за задължителна дезинфекция, нетипичен режим на работа заради епидемията. Респект към всички колеги,които не се поддадоха на умората и страха, а продължиха да изпълняват професионалните си задължение с отговорност и грижа към пациентите.

Много от  колегите се разболяха. С огромна тъга разбрахме, че имаме и няколко починали колеги. За тях- поклон. В професионален план  предстои въвеждане на Квалификационна рамка съставена от квалификационни нива.Това е новост за системата, но вярвам, че надграждане на знания и професионален опит е  пътят за утвърждаване на по-висок професионализъм.

 

Какво ще пожелаете на вашите колеги по случай 7 април- Световния ден на здравето?

-Пожелавам на колегите помощник-фармацевти и на всички избрали да упражняват професия в сектор здравеопазване –преди всичко да са здрави!

Пожелава им да имат сили да посрещат предизвикателствата, които срещаме в практиката си. Пожелава им да срещнат признание от пациенти и институции за всеотдайността и професионализма -качества, на които се крепи здравната ни система !

Коментари