Публикация

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда придоби статут на университетска болница

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда придоби статут на университетска болница

Нов, заслужен академичен успех, постигна Болница Токуда след години натрупан опит в провеждането на обучение на докторанти в професионалното направление „Медицина“, практическо обучение на специализанти по 43 специалности, теоретично и практическо обучение на студенти по „Медицина”, „Здравни грижи“, „Обществено здраве“, както и сертифицирани курсове за продължаващо обучение на лекари и медицински сестри.


След заседание на Министерски съвет на 7 април 2021 г. е прието решение за определяне на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда за Университетска болница към Софийския университет.


Официалното одобрение на Министерския съвет идва след предложение на министъра на здравеопазването въз основа на мотивирано искане от страна на ректора на Софийския университет и Болница Токуда.


Успехът е поредното признание за дейността на Болница Токуда в учебната и научна сфера


От 2013 г. лечебното заведение е признато от Министерството на образованието и науката за научна организация и има акредитация за обучение по 9 докторски програми. До момента има 20 успешно защитили докторанти, зачислени са и са в процес на подготовката си други 28 докторанти, включително и от други болници.

 

Научната организация към лечебното заведение разполага с 90 души академичен състав - хонорувани асистенти, главни асистенти, доценти и професори и предоставя високо ниво на обучение на студенти, специализанти и докторанти. В момента в болницата се обучават 102 специализанти, назначени на трудов договор.

Коментари