Публикация

Нова наредба регламентира задължителните медицински прегледи на работещите

Нова наредба регламентира задължителните медицински прегледи на работещите

На всеки 3 години работодателите са длъжни да осигуряват профилактични прегледи на служителите си на възраст над 40 години, а за хората между 18 и 40 г. - консултациите да се извършват на всеки 5 години. Тази периодичност е валидна при недоказан риск в работна среда.

 

Задължителните изследвания са ПКК1 , СУЕ2 , кръвна захар, ЕКГ3 и урина. Консултациите се извършват от лекар със специалност по вътрешни болести или обща медицина.

 

Това предвижда проектът на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите. Той е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на здравеопазването до 7 май и отменяНаредба № 3 от 1987 г. В документа са включени и всички законови промени по отношение на изискванията към службите по трудова медицина и лечебните заведения.

 

Превенцията на здравето ще се подчинява на  съвременните медицински практики

 

Целта на промените е да се оптимизира и подобри ефективността на дейностите по превенция на здравето на работещите чрез включването на съвременни медицински практики, а също и отпадането на онези, които във времето са загубили или доказали своята неефективност по икономически или чисто медицински причини.

 

На задължителни периодични медицински прегледи подлежат всички работници и служители, докато са на работа. Резултатите от тях и от проведените изследвания се нанасят в карта за задължителен периодичен медицински преглед по образец, която се предоставя на работника или служителя. Копие от картата се съхранява от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.

 

По този начин се гарантира постоянно наблюдение на здравното състояние на работещите с цел ранно откриване на симптоми на заболявания в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес.

 

Целият текст на Наредбата - в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

naredba_pregledi.pdf

Коментари