Публикация

НЗОК не е намалявала направленията за специалист

Няма намаление на регулативните стандарти за четвъртото тримесечие на тази година, съобщи Националната здравноосигурителна каса.


На национално ниво на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ са разпределени 20 000 направления повече за консултация със специалист, спрямо определените за третото тримесечие на 2010 г. Увеличени са и средствата за медико-диагностични изследвания с 1 500 000 лева.

Във връзка с постъпили в здравната каса сигнали от общопрактикуващи лекари за намалени регулативни стандарти е направена проверка. Установено е, че в някои районни каси не са се съобразили с подадените от НЗОК разпределения и са дали на договорните партньори по-ниски стойности на стандартите.

Такъв е случаят със Столичната здравноосигурителна каса, където ще бъде направено преразпределение на направленията, за да не бъдат те намалени спрямо предишното тримесечие.

На служителите, проявили своеволие, ще бъде наложено дисциплинарно наказание, допълва институцията.

Коментари