Публикация

High Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection among East Balkan Swine (Sus scrofa) in Bulgaria: Preliminary Results

High Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection among East Balkan Swine (Sus scrofa) in Bulgaria: Preliminary Results

High Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection among East Balkan Swine (Sus scrofa) in Bulgaria: Preliminary Results

 

Tsachev I, Baymakova M, Pepovich R, Palova N, Marutsov P, Gospodinova K, Kundurzhiev T, Ciccozzi M. High seroprevalence of hepatitis E virus infection among East Balkan swine (Sus scrofa) in Bulgaria: Preliminary results. Pathogens 2020; 9(11): 911.

 

DOI: 10.3390/pathogens9110911

 

PMID: 33153218

 

PMCID: PMC7693706

 

Impact Factor: 3.018

 

CiteScore: 3.100

 

Indexing: PubMed, PubMed Central, Scopus, Web of Science

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

10 април 2021

Прикачени файлове

Pathogens, 2020, 9(11), 911.pdf

Коментари