Публикация

ВМА с нов заместник-началник

ВМА с нов заместник-началник

Полковник доцент д-р Иван Попиванов, д.м., е новият заместник-началник на Военномедицинска академия (ВМА) по учебно-научната дейност. Със заповед на министъра на отбраната той е назначен и за заместник-главен лекар на Въоръжените сили на Република България.


Той бе представен официално от началника на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, на редовния рапорт с ръководителите на отделните клиники и звена в лечебното заведение.


Полковник доцент д-р Иван Попиванов, д.м. завършва „Медицина“ в Плевен през 1995 г.

 

На кадрова служба в Българската армия е от 1994 г. От 2004 г. работи във ВМА, като последователно преминава през академичните длъжности асистент, старши асистент, главен асистент в катедра „Военна медицина”.


През 2013 г. придобива образователна и научна степен „доктор” за защитен дисертационен труд на тема: „Превантивна военна медицина в Република България – организационни аспекти на епидемиологичната дейност”.


От 2015 г. е доцент към катедра „Военна медицина”.


От 2019 г. е началник на катедра „Военна медицина”.


Има признати медицински специалности по „Епидемиология на инфекциозните болести”, „Превантивна военна медицина” и „Обща медицина”.


Научните му интереси са в областите превантивна военна медицина, епидемиология на инфекциозните болести

 

и организация и тактика на военномедицинската служба, като има над 70 публикации в национални и международни специализирани издания и участие в учебници и учебни помагала.


Участва като експерт в работни групи и комитети на НАТО, ЕС и МО. Преподава по епидемиология на инфекциозните болести на студентите и стажант-лекарите от Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.


Член на Управителния съвет на Българското научно дружество по военна медицина и член на Българското научно дружество по Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозни заболявания.


Владее английски и руски език.

Коментари