Публикация

Експерти обсъждат бързото разработване на ваксини за опасни инфекции

Медицинският университет в Пловдив е домакин на международна среща по проект FASTVAC, финансиран по програма „Здраве” на Европейския съюз.


Общият бюджет по проекта е над 3 млн. евро за три години, като целта е дизайн и бързо получаване на ваксини при инфекции.

В разработването на съвременна платформа за бързи ваксини са ангажирани водещи институции от 8 европейски държави: Холандският институт за ваксини (координатор по проекта), Агенцията за защита на здравето (Великобритания), Серумният институт (Дания), институтът „Кантакучино” (Румъния), Националният център по епидемиология (Унгария), Норвежкият институт за обществено здраве, университетът „Пол Сезан” (Франция).

Две катедри от МУ-Пловдив – „Медицинска биология” и „Микробиология и имунология”, са партньори по проекта. На нашия екип от микробиолози и имунолози са възложени отговорните задачи за конкретно определяне на прицелната група заболявания (точно кои инфекции) и методологията при разработване на специфичните ваксини.

В срещата участват 24 експерти в областта на вирусологията, микробиологията, имунологията, както и в промишленото производство на ваксини. Поканени са млади учени и докторанти.

Коментари