Публикация

Отговорно и трезво за Корона-та

Отговорно и трезво за Корона-та

Поздрав на моя близък приятел акад. Петрунов за професионалните коментари, които дава по медиите. Специалисти като него трябва винаги да бъдат внимателно слушани и да се следят изявите му.

Бих си позволил, в качеството ми на експерт по имунология (автор на първия и единствен у нас "Терминологичен речник по имунология", както и гост-професор в няколко чужди университетски болници в Израел, Германия, Норвегия, а също и автор на няколко книги по имунология, издадени на англ.ез. в Европейското издателство InTech), да добавя някои мои възгледи, които се базират на добрата медицинска практика, нещо, което всички ние, медици, трябва да следваме като задължителен устав.

Първо и много важно: ваксина се прилага само на клинично здрави хора!
И никога на пациенти, които имат развити симптоми на:
- активна инфекция от всякакъв характер и произход
- активен онкологичен процес
- активна алергия и свръхчувствителност
- активна ТВЦ
- кахексия
- активен имунен дефицит
- сериозни генетични аномалии
- с активна и висока доза химиотерапия

В момента се допускат няколко сериозни отклонения от добрата медицинска практика, с прилагане на ваксина не само при неспазване на гореизброените критерии, но и със задължението всеки ваксиниран да подписва информирано съгласие за поемане на отговорността за настъпили усложнения (дори смърт), което задължително трябва да е вменено на фирмата производител. Така както е при всяко лекарство, пуснато на пазара от фарма фирмите, и преминало през всичките задължителни 4 фази на проучване.

Вярно, че в момента се бърза с производство и прилагане на ваксини (вече има може би над 20 различни варианти в цял свят), и почти всички са все още на експерименталните етапи, но добрата медицинска практика изключва такъв модел на налагане на нов лекарствен или профилактичен препарат на пазара, преди завършване на пълния цикъл проучване.

Също така, след като човек е вече преминал през Корона инфекцията, оздравял и с доказан имунитет, прилагане на ваксина на същия човек е напълно ненужно, дори погрешно.

Добавям и факта, че вече са установени редица мутации на Ковид-19, някои от които вече не отговарят на никой от предлаганите ваксинални щамове.
Това означава, че изменчивостта на вируса е довела до нови генетични варианти на генома му, които са различни от тези на предшественика му, срещу който вече са произведени ваксини или са в процес на производство.

И накрая, вече извън медицинската сфера на тази пандемия, всякакви идеи и предложения за рестрикции, тотален локдаун или забрана за пътуване, са, според мен, твърде драстични и трудно приемливи, защото се вижда, че дори държави с подобен режим, не намалиха и не намаляват броя на заразените.
Да не говорим за още по-нелепи идеи, като значки на ваксинирани, зелени паспорти, списъци на имунизирани и неимунизирани хора и т.н. нелепи идеи, които напомнят за някои стари времена и геноцид...
Вече е налице и сериозна психоза у хората, резултат на ежеминутното облъчване по темата, много често от съвсем противоположни и взаимно изключващи се източници.

Необходим е много разум, логика, етика, спазване на закона за добрата медицинска практика и консенсус в международен план, без залитане в сферата на медицинския бизнес и търсене на задължителна реализация на произведените ваксини.

Коментари