Публикация

Почина проф. Стефан Тодоров

Почина проф. Стефан Тодоров

На 10 април 2021 г. на 83-годишна възраст ни напусна многоуважаваният лекар, преподавател, колега и приятел проф. д-р Стефан Тодоров.


Проф. Тодоров е роден на 18.06.1938 г. в гр. Истрия, Румъния

 

Завършва специалност „Медицина“ във ВМИ-София през 1963 г., след което придобива специалност „Психиатрия“. Специализирал е в Будапеща, Москва и Париж. През 1980 г. защитава кандидатска дисертация на тема: „Агресивни и автоагресивни действия на шизофренно болни“.


Проф. Тодоров е избран за асистент в Катедрата по психиатрия на МУ-Варна през 1973 г. Хабилитиран е като доцент през 1981 г. и професор през 1997 г. От 1985 г. до 1993 г. и отново от 1995 г. е ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна. Бил е и декан на новосъздадения Медицински факултет на МУ-Варна (2001 г.).


Автор е на 1 монография и съавтор на 11 монографии, учебници и ръководства по психиатрия и медицинска психология

 

Лауреат на премията на името на акад. В. П. Протопопов за 1990 г., присъдена му от Украинското републиканско научно дружество на невролозите и психиатрите.


Поставя началото и по-нататък активно работи и ръководи от българска страна уникално българо-швейцарско сътрудничество в областта на психиатрията, осъществявано между Катедрата по психиатрия и медицинска психология, респ. психиатричните клиники и Кантоналната психиатрична клиника в гр. Листал.


Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, преподавателя, лекаря, приятеля проф. д-р Стефан Тодоров.


Поклон пред светлата му памет!

 

Коментари

ПОКЛОН!