Публикация

Д-р Койнов: При тежки форми на белодробен рак надеждата са таргетната и имунотерапията

Д-р Койнов: При тежки форми на белодробен рак надеждата са таргетната и имунотерапията

Ефектът от таргетната и от имунотерапията при лечение на рак на белия дроб е несравнимо по-голям от този на химиотерапията.

 

Преживяемостта на пациентите е много добра и при някои от тях дори надминава 12 години. Освен това тя се понася много по-добре от болните. Онколозите у нас разполагат с почти всички възможности за лечение на рак на белия дроб, с които разполагат развитите страни в Европа и САЩ. Имунотерапията се прилага у нас от 5 г. и може би с нея ще се постигне мечтата за хронифициране на злокачествения процес.


Д-р Красимир Койнов, началник на Клиниката по медицинска онкология в МБАЛ "Сердика", посочва, че тези терапии са подходящи за пациенти в напреднал стадий на недребноклетъчен рак на белия дроб. Това са около 85% от всички случаи на това заболяване. Тези тумори се характеризират с по-бавно развитие, но за сметка на това са по-слабо податливи на химиотерапия.

 

В първи и втори стадий на болестта, когато заболяването все още е локално, са подходящи оперативната намеса и лъчелечението.

 

Основен критерий за извършването на хирургичната интервенция е възможността първичният тумор да се отстрани радикално заедно със засегнатите регионални лимфни възли.

 

За да се прецени при кои пациенти може да се използва таргетна и имунна терапия, в по-напредналите стадии на болестта, е необходимо да се извърши подробна диагностика. При нея се търсят около 10 таргета, които представляват рецептори в самите туморни клетки. Изследванията разкриват дали туморът има рецепторите, в които се целят новите лекарства, защото само тогава те могат да бъдат ефективни.


Колкото по-рано се постави диагнозата при онкологичните заболявания, толкова по-добри са лечебните резултати, по-добра е и прогнозата. Ето защо общопрактикуващите лекари трябва да познават добре симптоматиката. Тя обикновено е неспецифична и включва обща отпадналост, липса на апетит, загуба на тегло. Наблюдава се продължителна кашлица, задух, хриптене в гърдите, храчене на кръв. Добре е лекаря да знае дали пациентът спада към т.нар. високорисков контингент, като дългогодишните пушачи на възраст над 55 г.


При прегледа на пациента джипитата трябва да снемат подробна анамнеза и да назначат подходящи изследвания - образни, кръвна картина и биохимия. За доуточняване на състоянието е добре пациентът да бъде насочен за компютърна аксиална томография. Това е стандартна процедура, която дава най-много информация за установяване, определяне стадия на заболяването, както и за проследяването му в хода на лечението. В специализирано лечебно заведение се извършва хистологична верификация на статуса с вземане на биопсия и
изследване на материала от патолог.


Д-р Койнов посочва, че е изключително важно за уточняване на детайлите по диагнозата е да се извърши бронхоскопия.

 

Причината е, че най-често ракът на белия дроб се развива централно в областта на главните бронхи. Ако има съмнения, че той е периферен, тогава се прави трансторакална биопсия. След поставяне на хистологичната диагноза се определя стадия на заболяването. Въз основа на степента на развитие на тумора, наличието или липсата на метастази се определя и терапевтичното поведение.


BG-KEY-00449 EXP:04-2023

 

ВИЖТЕ КАРТАТА ЗА ПАЦИЕНТИ

Коментари