Публикация

Нови компютри за всички филиали на Спешна помощ

Нови компютри за всички филиали на Спешна помощ

170 компютърни конфигурации с инсталирана операционна система бяха осигурени за филиалите към центровете за спешна медицинска помощ в страната по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС). Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на здравеопазването.


Доставките и инсталирането на компютърните конфигурации беше извършено в периода август 2020 г. – април 2021 г.

 

по предварително утвърден график. Вчера, 13 април, бяха раздадени последните 15 конфигурации, които са предназначени за филиалите към ЦСМП – София, уточнява здравното министерство.

 

Целта на ПУЛСС е подобряване качеството на предоставяната спешна помощ чрез инвестиции в човешкия капитал, както и повишаване на знанията и уменията на работещите в системата.


Общият бюджет на проекта възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ, а крайният срок за  неговото изпълнението е 30 септември 2021 г.

Коментари