Публикация

Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19

Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19

Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19

 

Баймакова М. Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19. Мединфо 2021; 21(1): 328–330.

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

14 април 2021

 

Прикачени файлове

Medinfo, 2021, 21(1), 328–330.pdf

Коментари