Публикация

Достъпът до персонализирана медицина – във фокуса на обзорен анализ

Достъпът до персонализирана медицина – във фокуса на обзорен анализ

Националната здравноосигурителна каса публикува резултатите от научен проект, свързан с лечението на онкологичните заболявания. По задание на осигурителния фонд Институтът за оценка на здравни технологии (HTA ООД – София) е извършил обзорен анализ, резултатите от който са събрани в две издания – „Сменящата се парадигма в лечението на онкологичните заболявания: Независещи от хистологията терапии и свързаните с тях предизвикателства“ и „Предизвикателства пред достъпа до иновация. Нова ера в медицината: Генни терапии“.

Научният проект е независим - HTA ООД и авторите на текстовете не са спонсорирани от фармацевтични компании и/или асоциации и касата за изготвянето на този анализ. Докладите са финансирани ексклузивно от института, поясняват от НЗОК.

 

Обзорният анализ представя интересна и пълна картина на процесите за осигуряване на навременен достъп до персонализирана медицина до пациентите – иновация, която ще навлиза все по-широко в практиката.

 

Разгледани са предизвикателствата, свързани с диагностиката и приложението, регулацията, оценката и финансирането на новите здравни технологии

 

и възможните решения, с които да се посрещнат.

 

„Развитието на концепцията и регулацията на иновативните лекарствени продукти е дълъг и комплексен процес, а данните от приложението им в реални условия са от съществено значение за определянето на най-доброто лечение за всеки пациент. Очаква се нарастващ брой иновативни лекарствени продукти да бъдат разработени и предоставени на пациентите и здравните специалисти. Подобряването на достъпа до тях може да бъде постигнато само чрез разбиране на всички предизвикателства, по пълен и интегриран начин, така че да бъдат установени навременни стратегии за осигуряване на ползите за пациентите и обществото“, се изтъква в анализа.

 

С текста на двете издания може да се запознаете ТУК!

Коментари