Публикация

Залите за пушене ще се отбелязват със специални табели

Новите правила влизат в сила с един месец отсрочка.


Пушенето на закрити обществени места ще се допуска, ако обособените помещения за тази цел са изолирани с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати.

Това гласи Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места. Тя беше приета днес от Министерския съвет.

Изискванията в наредбата за условията, при които се допуска тютюнопушене в
закрити обществени места, са изцяло в синхрон със Закона за здравето, посочва здравното министерство.

Места за пушене ще могат да се разкриват в хотели, хижи, ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе клубове и барове, кораби, гари, летища, офиси.
Тези помещения обаче трябва да са по-малки от частите, в които не се пуши. Освен това в тях трябва да има добра механична вентилация.

Помещенията за пушачи трябва да са отделени и с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати от тези за непушачи. На вратите им трябва да има и специални табели, указващи, че са предназначени за пушене, както и че пребиваването на младежи до 18 години в тях е забранено.

По-специален режим се въвежда за заведенията за хранене и развлечения, които са с площ по-малка от 50 кв. м. В тях собственикът трябва да избере дали ще се пуши или не, и да постави съответната табела на входната врата.

Новите условия влизат в сила един месец след обнародването на наредбата в „Държавен вестник”.

Структурите на здравното министерство по места - регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, започват тематични проверки дали правилата се спазват от началото на 2011 г.

Санкциите за нарушителите са регламентирани в Закона за здравето. Глобите за едноличните търговци са от 300 до 1500 лв., за юридически лица - от 500 до 10000 лв., а за физическите лица - от 50 до 300 лв.

Близо две трети (60,6 %) от хората подкрепят и ще спазват мерките, които прилага правителството за забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места.

Това показват резултатите от проучване на маркетинговата компания „Ноема” сред 1202 души по проекта „Информирани и здрави” на МЗ.

Подкрепата за мерките за ограничаване на пушенето в затворени работни помещения е още по-силна – 68,1 %. Почти всеки шести интервюиран (17,9 %) заявява, че ще се наложи да спазва забраната за пушене на закрити обществени места, въпреки че я одобрява.

Един от осем пък не подкрепя забраната за тютюнопушене в затворени работни помещения, но заявява, че ще спазва това ограничение.

Едва 6,0 % категорично са против мерките за ограничаване на вредния навик на обществени места и заявяват, че няма да ги спазват. Почти толкова е и делът на хората, които не одобряват и няма да спазват забраната за пушене в затворени работни помещения (5,3 %).

Коментари