Публикация

До септември НЗОК е изплатила на болниците 758 317 689 лева

За периода януари-септември 2010 г. Националната здравноосигурителна каса е изплатила на договорните партньори от болничната помощ 758 317 689 лева.


В посочената сума е включено плащането за ноември 2009 г., както и това за декември 2009 г., който по принцип се плаща от бюджета за следващата година, съобщава институцията.

От август тази година за първи път касата е въведе делегирани бюджети на болниците, защото предишният механизъм на плащане не беше съобразен със строго ограничената финансова рамка, определена в Закона за бюджета на НЗОК. В условията на икономическа криза финансовата регулация чрез бюджети на лечебните заведение предполага активното участие на болничните ръководства в изразходването на финансовия ресурс, а не само досегашното пасивно усвояване на средствата, посочва здравната каса.

За осигуряване на прозрачност при разпределяне на средствата за всяка болница, управителят на институцията е изпратил указание до директорите на районните здравни каси, с което се регламентира провеждането на редовни срещи с директорите на лечебни заведения за болнична помощ. На тези срещи ще се разясняват правилата, по които се определят делегираните бюджети на всяка една болница.

За периода януари-септември 2009 г. НЗОК е изплатила на болниците 747 197 768 лева. Касата изтъква, че за коректното тълкуване на данните трябва да бъде взето под внимание обстоятелството, че в края на 2008 г. са разплатени авансово дейности от декември 2008 г., които са дължими през 2009 г. С размера на това авансовото плащане се намалява касовото изпълнение на бюджета през 2009 г.

" }-->

Коментари