Публикация

Националната конференция по нефрология ще е през октомври

Националната конференция по нефрология ще е през октомври

Българското дружество по нефрология обяви, че ще проведе Национална конференция като живо събитие през октомври 2021 г. в Пловдив. Ето програмата на събитието:

 

П Р О Г Р А М А
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 07-10 ОКТОМВРИ 2021 Г.
ГРАНД ХОТЕЛ „ПЛОВДИВ“, ГР. ПЛОВДИВ
 
07 октомври 2021 г. (четвъртък)


РЕГИСТРАЦИЯ. НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 15.00 Ч.
08 октомври 2021 г. (петък)
08.00 – 08.10  Откриване. Проф. Е. Паскалев.

 

08.10 – 10.00  ПЪРВА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
                          Нови тенденции на терапевтичния подход при  
                          гломерулопатии.
                          Модератори: проф. Б. Делийска, проф. Р. Робева, проф. Д.
                          Монова.
10.00 – 11.00 Фирмени прояви.
11.00 – 11.30 Кафе пауза.
11.30 – 11.50 Фирмени прояви.

 

11.50 – 13.20 ВТОРА СЕСИЯ. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.
                         Перитонеална диализа и качество на живот.
                         Модератори: Проф. В. Тодоров, доц. С. Кривошиев, проф. С.  
                         Стайкова, доц. А. Осиченко.
13.00 – 14.30 Обяд

 

14.30 – 16.00 ТРЕТА СЕСИЯ. БЪБРЕЧНА ТРАНСПАНТАЦИЯ.
                         Значимост на бъбречната трансплантация при млади
                         реципиенти.
                         Модератори: проф. Е. Паскалев, доц. В. Димитрова, проф. С.   
                         СТайкова.
 
16.00 – 17.00 Фирмени прояви.
17.00 – 17.30 Кафе пауза.
 
17.30 – 19.00 – ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
                             Хронично Бъбречно заболяване – етиологична значимост
                              на захарен диабет и артериална хипертония.
                              Модератори: проф. Б. Богов, доц. А. Кундурджиев, доц. Е.  
                              Тилкиян.
19.00 – 20.00 Фирмени изяви.
20.30 – 22.30 Вечеря.

 

09 октомври 2021 г. (събота)

 

08.30 – 10.00 ПЕТА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
 Редки заболявания в нефрологията.
 Модератори: проф. Кумчев, проф. В. Маджова, доц. В. Лазаров, доц. М.  Любомирова.
 
10.00 – 11.20 Фирмени прояви.
11.20  – 11.50 Кафе пауза

 

11.50 – 13.00 ШЕСТА СЕСИЯ. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.
                          Анемия при пациенти на диализно лечение.
                           Модератори: Проф. Е. Възелов, доц. В. Мушеков, проф. И. Попов.
13.00 – 14.30 Обяд

 

14.30 – 16.30 СЕДМА СЕСИЯ. ПЕДИАТРИЯ – НЕФРОЛОГИЯ.
                          Бъбечна трансплантация в детска възраст.
                          Модератори: проф. Д. Близнакова, доц. Гайдарова, доц. П.  
                          Митева, доц. М. Пенева.
16.30 – 17.00 Кафе пауза
17.00 – 19.30 Фирмени прояви.
20.00 – 22.00 Вечеря.
 
10 октомври 2021 г./неделя/
Напускане на хотела до 12.00 ч.

Коментари