Публикация

Цинабсин лекува всички симптоми на острите риносинуити

Цинабсин лекува всички симптоми на острите риносинуити

Това сочат преките клинични резултати от амбулаторната практика на българските лекари в приложението на лекарствения препарат Цинабсин. Резултатите бяха представени за първи път от проф. д-р Румен Бенчев, главен координатор на изследването, на 4-та Педиатрична оториноларингологична конференция с международно участие, която се състоя през м. февруари тази година.  

 

Целта на изследването

 

Проучването беше проведено в края на 2019 г. и началото на 2020 г. в 3 медицински центъра в гр. София, непосредствено преди да възникне COVID-19 кризата. Целта бе да се документира ефектът на Цинабсин при пациенти с остър и обострен хроничен риносинуит, като оценката се правеше едновременно както от пациентите, така и от лекуващите лекари.

 

Участници в проучването и оценявани критерии

 

Наблюдавани бяха 200 пациенти, мъже и жени във възрастова граница между 6 и 65 г., с остър или обострен хроничен риносинуит, като в повечето случаи формата на тези две заболявания бе най-вече катарална.

 

Всички те приемаха Цинабсин в обичайната терапевтична дозировка, а в малък процент от случаите бе назначена и допълнителна терапия по преценка на лекаря. Продължителността на лечението беше 14 дни, а наблюдението се извършваше в 4 визити – на ден 1, 3, 7 и 14.

 

Пациентите оценяваха 5-те характерни симптома на риносинуит - главоболие, лицева болка или натиск, назална конгестия, предна носна секреция, задна носна секреция. А лекарите, които провеждаха изследването, отразяваха промяната на отока, хиперемията и секрецията. Вторичните критерии за ефективност на лечението бяха промяна на тези 5 типични симптома за риносинуита, но оценени поотделно, както и неговата безопасност.

 

Повлияване на симптомите от лечението с Цинабсин

 

Всички оценявани симптоми показаха статистически значима динамика към подобрение, като няма съществена разлика в степента на повлияване на различните оплаквания. Все пак може да се отбележи, че най-бързо намалява назалната конгестия, следвана от задна и предна назална секреция. А най-голямо намаление се наблюдава при назалната конгестия и предната назална секреция.

 

Цинабсин в съчетание с друга терапия

 

Проучването за пореден път доказа, че Цинабсин може успешно да се използва в комбинация с други лекарствени средства. В самото изследване беше приложена и допълнителна терапия само при 22 от общо 200 пациенти, предимно локални антиинфекциозни лекарствени продукти и по-рядко локални кортикостероиди, деконгенстанти, системни антибиотици и др. Медикаментът показа и отличен профил на безопасност, което го прави особено подходящ за амбулаторно лечение на пациенти във всяка възраст с такава патология. Всички тези данни са доказани в множество клинични проучвания, направени през годините.

 

Още информация за изследването за Цинабсин ще видите във видеото с проф. д-р Румен Бенчев и в прикачения документ. 

Прикачени файлове

Treatment with Cinnabsin in patients with acute and exacerbated chronic rhinosinusitis.pdf

Коментари