Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2021 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2021 г.

Актуално интервю

И СОЦИАЛНА, И БИОЛОГИЧНА ЛОГИКА НА МЕДИЦИНАТА. Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Осигуреност на лекарите с лични предпазни средства по време на COVID-19. Г. Павлова

2.    Лекарите в условията на COVID-19. В. Кръстева, Хр. Недялкова

3.    Клинични изпитвания в България, работа и организация на етичните комисии и справяне в условията на пандемията COVID-19. Ив. Иванов, Д. Милков, Т. Бенишева

4.    Инфодемия в условия на пандемия от COVID-19. Д. Сиджимова

5.    Анализ на показателите за дейността на офталмологичните легла в България. Цв. Димитров, Цв. Петрова-Готова

6.    Концептуалният блендинг през когнитивната призма на студенти от специалността дентална медицина. Св. Танева

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Оксидативен стрес, витамин D и управление на теглото в условията на COVID-19 пандемия. М. Строкова, П. Андреева-Гатева

2.    Оценка и контрол на тревожността като неблагоприятен фактор при жени с HER2 позитивен рак на гърдата. Ст. Динева, Ив. Георгиева

3.    Характерни черти на болничните услуги. Ор. Цветков, Зл. Петрова

4.    Използване на лични данни и медицински казуси на пациенти с цел документиране на медицинската практика. В. Жекова

 

Новини и събития

1.    Нови книги

2.    Клипинг

3.    Предстоящи през 2021 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.    Проект на БАЛИ с европейско значение

5.    Иновации и добри практики в здравния сектор

6.    Патронен празник на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“

 

В близък план

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Коментари