Публикация

Стипендии за участие в Пролетния симпозиум на EADV

Стипендии за участие в Пролетния симпозиум на EADV

Управителният съвет на Българското дерматологично дружество реши да отпусне 20 стипендии за участие във виртуалния пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология – EADV Spring ymposium 2021, който ще се проведе между 6 и 7 май 2021 г.


Стипендиите ще бъдат разпределени в 2 категории:

 

  • специализанти – 10 стипендии;
  • специалисти – 10 стипендии.


Желанието на УС на БДД е даде

 

възможност за достъп до постиженията на световната и европейската дерматология в последната година


„Този достъп бе до голяма степен затруднен от продължаващата епидемия от коронавирус. В същото време, повишаването на квалификацията на българските дерматолози продължава да бъде една от приоритетните задачи на БДД“, изтъкват от дружеството.


Стипендиите ще бъдат отпуснати на принципа на „Първи по ред – първи по право”. Задължителни критерии за участие са членство в ЕАДВ и членство в БДД (платен членски внос за 2021 г.).

 

Българското дерматологично дружество ще възстанови разходите по регистрацията на първите 10 кандидати от всяка категория, отговарящи и на двата критерия (за членство в ЕАДВ и БДД). За целта е необходимо да изпратите документ за платена регистрационна такса и сертификат за участие в симпозиума.

 

Молбите с приложените документи трябва да бъдат подадени на e-mail на БДД – buldermsociety@gmail.com.

Коментари