Публикация

Ракът на белия дроб може да се маскира като други болести

Ракът на белия дроб може да се маскира като други болести

Карциномът на белия дроб е коварен, често протича нетипично и може да имитира всичко.

Колкото по-рано общопрактикуващият лекар или специалистът от доболничната помощ се усъмнят за заболяването, толкова повече се скъсява пътят на пациента до точната диагноза, казва проф. д-р Димитър Костадинов, д.м., зам.-директор на Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“.

Затова е от изключително значение не само за пациента, но и за лекаря, да се търси белодробен рак, ако пациентът страда от нехарактерна кашлица и тя продължава повече от 10 дни до две седмици. Този симптом на всяка цена би трябвало да породи съмнения за състоянието на болния, защото основното правило в лечението на нетипична кашлица или на пневмония е, че това състояние може да продължи около две седмици. При пациенти с рак кашлицата може да е признак още, че болестта се е разпространила или дори, че са се появили метастази в белите дробове.


Проф. Костадинов отбеляза, че е разработен специален медицински протокол за диагностика, който включва компютърно-томографско изследване на белия дроб, направено с контрастно вещество. Така наречените „сухи скенери“ не дават достатъчно информация и след това се налага графията да се прави отново.


Когато човек постъпи в специализирано лечебно заведение, е много важно той да не се
„футболизира“, като едни и същи изследвания да му се правят по два пъти на различни места. Целта е да се избегне забавяне и болният да бъде обработен качествено в рамките на един-два месеца.

 

Водещият специалист припомни, че диагностиката е свързана с подготовка и извършване на скенер, ендоскопско изследване, биопсии. Всичко това отнема между 15-20 дни, а в сегашната епидемична обстановка процесът се удължава. Вълната от COVID засяга сериозно и пациентите с белодробен карцином, никак не са малко хората, които закъсняват с консултациите, защото се притесняват да отидат до болница. Не е за пренебрегване и фактът, че увеличеният брой болни с коронавирус реално затруднява приема на онкоболни, защото доста легла са заети.

 

За да определи лекарят най-правилния терапевтичен подход за всеки конкретен болен, той се нуждае от точна диагноза. Проф. Костадинов смята, че при пациенти с белодробен карцином не бива директно да бъде назначавана хирургична интервенция, за да не се окаже, че туморът е неоперабилен и да се стигне само до “отваряне и затваряне” на болния.


Ракът на белия дроб у нас е сред водещите случаи на карцином, като при мъжете е с доста по-широк обхват. Съотношението на мъже към жени, които боледуват, е 3:1, за разлика от редица европейски страни, особено във Франция и в Италия, където в последно време се отчита тенденция за изравняване между двата пола.

 

Според проф. Костадинов причините за разпространението на заболяването у нас се коренят в това, че силният пол по-често упражнява професии, свързани със замърсявания и вредности. Затова и най-засегнати са хора, чиято работа е в производствена среда с висока токсичност и с инхалация на опасни вещества. Рисков фактор е и тютюнопушенето, но у нас то засяга еднакво и двата пола.


BG-KEY-00450 EXP: 04-2023

 

ВИЖТЕ КАРТАТА ЗА ПАЦИЕНТИ

 

Коментари