Публикация

Успешни практики за лечение на туморни формации

Представяме на вниманието на колегите и на редакционния съвет на сайта Credoweb да включи в рубриката успешни практики за лечение на туморни заболявания случаи от успешно приложение на комбинираното лечение IPT&BMP. Предлагаме да бъдат включени и отзивите на пациентите лекувани с методите на интегративната онкология:

https://www.youtube.com/watch?v=Ix0th5T6bjo

Прикачени файлове

успешно лечение на 11 годишно дете...
accr-v4-id1647.pdf

Коментари