Публикация

29.АПРИЛ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ИМУНОЛОГИЯТА И ИМУНОЛОГА Доц.В.Манев-клиничен имунолог

"ТРЪНЛИВИЯТ ПЪТ" ЗА ПРИЗНАВАНЕ СПЕЦИАЛНОСТТА КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ. 

Денят 29.април, международния ден на „Имунологията и имунолога „, е и мой личен празник ,  съдбовен шанс в живота ми като лекар и клиничен имунолог. На този ден ,три дни след аварията в Чернобил, тогавашният министър на здравеопазването Академик Радой Попиванов, подписа  заповед  за сформиране на  държавна комисия за провеждане на  първия у нас държавен изпит по „Имунология”, „по изключение и персонално разрешение”  на д-р В. Манев, да се яви на държавен изпит. В заповедта на Министъра участваха в комисията:                                    

1. Проф.В.Вълчанов д.м.н. от „Института по имунология на репродукцията при БАН „ 2. Проф Б.Божков /Катедра по алергология МА/ 3.Проф.Б.Петрунов-Директор на ИЗПБ. 4.Проф.Г.Костурков-републикански консултант по алергология.

 

Подписването на тази заповед бе резултат от редица съпътстващи благоприятсващи събития, фактори и обстоятелства :       

 

1.Назрялата необходимост  макар и със закъснение за признаване на тази специалност  у нас .По предложение на  работната група по „Клинична имунология” при  СЗО още  от 15.Х.1974г бе  призната специалността„ Клинична нмунология” за самостоятелна специалност, равноправна на всички други клинични медицински специалности.                                                       

2.Предшестващата  авария в ядрената централа в Чернобил на 26.04.1986г.

 

3. Кратка предистория : В края на 60-те години /1967-1969г / още  като студент ,участвах в научно-изследователски теми в Катедрата по патофизиология с ръководител проф.Атанас Райнов. Някои от темите по мои идеи бяха публикувани в студентското списание „ПРЕМЕДИКУС„ :1.„Антигенно обогатяване на сарком 180 на Крокер с ваксинален вариолен вирус„ 2.,Влияние на елемента йод като „полухаптен” върху  антигенността на тумора и имунния отговор  към тумора „  и др. 

Така още преди да завърша медицина през 1969г/1970г,вече бях  предопределил професионалния си път в имунологията и в частност „Имунологията на туморите „                                      

 

Проблемът  предварително ми бе ясен ,че без призната у нас специалност по „Имунология” е невъзможно да има развитие.Беше професионален и личен шанс, че излезе решението на СЗО от 15.Х.1974г, и бе призната от СЗО специалността „Клинична имунология” за самостоятелна специалност, равноправна на всички други клинични медицински специалности.„ Това решение ме завари ВРИД асистент в клиниката по токсикология  в НИСМП „Н.Пирогов” Започнах да търся подкрепа от  влиятелна академична институция, която да  позволи да осъществя първия за страната индивидуален план за специализация по клинична имунология. .                                    

Шансът за мен бе на основата на научните интереси и публикации още  като студент в областта на „Имунологията на туморите „ Те бяха оценени  от Генерал-м-р д-р Васил Герганов Н-ка  ВМА. и Зам.-Н-ка по лечебната част проф. Димитър Шишманов. Получих необходимата подкрепа :По разработена и предложена индивидуална програма, да осъществя първия за страната индивидуален план за специализация по клинична имунология. /1974-1977г /.

.  4.На основата на осъществения индивидуален план за специализация по клинична имунология , признати патенти за изобретения и рационализации, внедрен препарат в производство за нуждите на клетъчната имунология и др. бе получен позитивен отзив и от Академик Кирил Братанов, Директор на Института по имунология на репродукцията при БАН„

Така стана възможно обявяването и провеждане на първия за страната държавен изпит по специалността „Имунология„ на 29.04.1986г.                                 

 

 Ококо 20 години по-късно по  съвпадение,  датата  29 април, бе обявена от Европейската федерация на имунологичните дружества за международен ден на „Имунологията  и  имунолога „. 

 

Около 35 години по-късно след аварията в Чернобил имаме   петиция за разкриване на  Център /Институт /на имунотерапия и имунопрофилактика на рака „ Подкрепете я  ! С  Вашия глас има шанс !

 

https://www.peticiq.com/243314

 

 Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване

 

Други пубикации на доц.В.Манев в Кредо уеб

 

https://www.credoweb.bg/profile/107631/dots-vladi-vasilev-manev-dm/publications

 

 

 

Коментари